สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (23 - 29 ต.ค. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 23 – 29 ต.ค. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (23 – 29 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (23 - 29 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564)

1.K-GPE19A-UI – กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +11.03%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +49.30%

2.ASP-CHINA – กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.98 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -9.18%

3.WE-TENERGY – กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.69%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -2.65% (เริ่มนับ NAV วันที่ 25/02/2021)

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: K-GPE19A-UI, ASP-CHINA, WE-TENERGY, WE-GOLD, WE-DEWORLD, TCHSTARP, BCAP-CTECH, WE-GIHEALTH, PRINCIPAL GCLEAN-A, PRINCIPAL VNEQ-I

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (23 – 29 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (23 - 29 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.18%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +14.91%

2.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +0.27%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +14.94%

3.PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +2.89%%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +55.27%%

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, TMBGQG, PRINCIPAL VNEQ-A, K-VIETNAM, K-CASH, K-CHINA-A(A), K-CHANGE-A(A)B-INNOTECH, TMBCOF, KFGG-A

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ