ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

อะไรคือ The Perennials ? เป็นไปได้อย่างไรที่คนมีอายุถึง 100 ปี ?

จาก “Baby Boomer ” สู่ “The Perennials 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าระยะของการเกษียณของก่อนดังรูป

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

อ่านเพิ่มเติม  รู้จัก 3 Phases of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ

The Perennials คือ กลุ่มคนที่มีอายุเกษียณแต่ยังอยู่ใน Stage 1 คือ Go Crazy และยังสื่อหมายถึงผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นต่อไปได้

5 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ The Perennials 

1. เกษียณ = การเริ่มต้นใหม่

2. ไม่ได้เป็น Tech-Savvy แต่ชอบซื้อของ Online

3. 83% อยากใช้ชีวิตกับคน Gen อื่น ๆ

4. ไม่ชอบให้ใครเรียกกว่า “ผู้สูงอายุ”

5. ไม่อยากซื้อของที่ระบุว่า “สำหรับคนสูงอายุ”

จาก The Perennials นี้ทำให้อายุเกษียณมีแนวโน้มที่จะถูกขยายออกไป เพราะยังทำงานได้ ยังไปท่องเที่ยวได้อยู่  นอกจากนี้อายุของมนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน  ซึ่งมีแนวโน้มถึง 100 ปีได้

เมื่อวานผมอ่านข่าว  “พนมเทียน นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ  เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 89 ปี”

คุณพ่อผมเองก็อายุ 85 ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยซึ่งเป็นได้มากว่า ในอนาคตประชากรมนุษย์จะอายุยืนถึง 100 ปี

จริงหรือไม่ ในอนาคตมนุษย์จะมีอายุถึง 100 ปี ???

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

จากรูปจะเห็นได้ว่าอายุของประเทศเหล่านั้น อายุขัยคาดหวังจะเพิ่มเกิน 100 ปี  เอกสาร World Economic Forum (WEF) กล่าวว่า นับจากกลางศตวรรษที่ 20 ทุก ๆ 5 ปี อายุโดยเฉลี่ยของคนเราจะเพิ่ม 1 ปี ทำให้ตั้งแต่ปี 2000 อายุขัยคาดหวังจะเพิ่มถึง 100 ปี

แต่ปัญหาคืออะไร ??

จะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปี ในยุค The Perennials ?

ผมได้ลองทำคำนวณมูลค่าพอร์ตลงทุนที่จะต้องมีหลังเกษียณ

ต้องการเงินเกษียณเดือนละ 50,000 ปีละ 600,000

ผลตอบแทนคาดหวังหลังเกษียณคือ 4% ต่อปี และมีเงินเฟ้อ 2.5% ต่อปี

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

จะเห็นได้ว่า ถ้าอายุขัยเพิ่ม จำนวนเงินที่จะต้องมีเพื่อเกษียณก็เพิ่มขึ้น แต่ถ้าขยายอายุเกษียณออกไปจำนวนเงินที่จะต้องมีเพื่อเกษียณก็จะลดลง

1) ทำความเข้าใจเรื่องสิ่งที่จะต้องเตรียม

จากรูปของ Sun-Life  ก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

ยินดีต้อนรับสู่ยุค The Perennials: วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 100 ปีอย่างไรดี?

ดังนั้นจะต้องถามตัวเองดังนี้

  • จะเกษียณอายุเท่าไร  บริษัทให้เกษียณอายุเท่าไร จะเกษียณก่อนหรือไม่
  • ถ้าเกษียณแล้ว สามารถทำอาชีพอื่นที่สามารถสร้างรายได้หรือไม่
  • ต้องการใช้เงินเท่าไรต่อเดือน โดยทั่วไป 60% ของรายได้ก่อนเกษียณ ถึงจะอยู่ได้แบบสบาย ๆ
  • ต้องการ Lifestyle แบบไหน เที่ยวบ่อย ? ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อปี
  • ไปอยู่ต่างจังหวัด หรือยังอยู่ในกรุงเทพฯ
  • ถ้ามีลูก คิดว่าจะต้อง Support ลูกเรื่องอะไรบ้าง ธุรกิจ แต่งงาน ?

2) เลื่อนอายุเกษียณออกไป

การเลื่อนอายุเกษียณออกไป ไม่ได้หมายถึงยังต้องทำงานตามบริษัท แต่หมายถึง ลองหางานที่ชอบที่รัก และเป็นงานที่เก่ง และยังสามารถสร้างรายได้

3) เตรียมค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพให้ครบ

  • ตรวจสอบประกันสุขภาพว่าสามารถเบิกได้ถึงอายุเท่าไรและวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไรครอบคุมถึงโรคร้ายแรงหรือไม่
  • เตรียมค่าใช้จ่ายคนดูแล (Nursing Case) เพียงพอหรือไม่
  • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกที่เบิกประกันไม่ได้ เตรียมอย่างไร 

4) พอร์ตบำเหน็จหลังเกษียณ ไม่จำเป็นต้องจัดแบบความเสี่ยงต่ำอย่างเดียว

ตามหลักการลงทุนทั่วไปถ้าอายุมากหลังเกีษยณ จะต้องจัดพอร์ตความเสี่ยงต่ำ แต่ยุคปัจจุบัน อายุยืนยาวขึ้น ก็จัดพอร์ตแค่ความเสี่ยงต่ำอย่างเดียวจะทำให้เงินเพียงพอใช้ไปถึง 100 ปี ดังนั้นจึงแนะนำจัดพอร์ตแบบ “3 Buckets” สำหรับคนเกษียณ

5) หาบำนาญที่ได้ถึง 100 ปี

ใช้เงินหมดก่อนตายคือความเสี่ยงที่แท้จริง ถ้าพูดถึงบำนาญ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการลดหย่อนภาษี คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ของบำนาญ

ความเสี่ยงหลังเกษียณที่จะต้องเจอ  Longevity risk ความเสี่ยงที่อายุจะยืนยาวเกินกว่าที่คาดไว้

สินค้าการเงินรูปแบบบำนาญ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มีชีวิตอยู่ยาวนานเกินไปกว่าเงินที่ท่านเตรียมไว้ใช้ในยามเกษียณ เรียกง่าย ๆ ใช้เงินหมดก่อนตายนั่นเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัวที่สุด

Market risk ความเสี่ยงในการพึ่งพาผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียว

บำนาญนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในวัยเกษียณ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณที่แน่นนอน (Guaranteed Income) ในกรณีที่บางปีผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนผิดพลาดไป แต่ยังคงมีกระแสเงินสดเข้ามาสู่พอร์ตการลงทุนได้

ดังนั้น บำนาญ จึงเป็นการที่เน้นเรื่องการป้องการความเสี่ยงเป็นหลัก

การหาบำนาญที่สามารถจ่ายเงินสดได้ถึง 100 ปี หรือ จ่ายได้ยาวที่สุดก็จะช่วยจัดการความเสี่ยงได้

6) สร้าง Passive Income เพิ่มเติม

นอกจากพอร์ตการลงทุนประเภทสินค้าทางการเงินแล้ว ถ้าสามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่สร้างเงินปันผลสม่ำเสมอเช่น อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ก็จะสามารถช่วยสร้าง Passive Income อีกด้านหนึ่ง

ทางเลือกเกษียณขึ้นอยู่กับคุณ จะต้องเตรียมเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณ

“จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ”

จงอย่ารอให้ลูกหลานเลี้ยง

จงอย่ารอให้รัฐบาลเลี้ยง

จงอย่าคิดว่าเก็บเงินแค่ 10% จะเพียงพอ

จงอย่ากลัวการลงทุน

จงอย่ากลัวการทำประกันสุขภาพ

และสุดท้าย

จงเปลี่ยนทัศคติของคุณใหม่ จาก “เกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็น เกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

แนะนำให้ทุกท่านอ่านซีรีย์บทความเกี่ยวกับเกษียณของผมได้ดังนี้
6 เหตุผล ที่ทำให้แผนเกษียณล้มเหลว!
7 ทัศนคติที่เป็นพิษต่อแผนเกษียณ
ยาพิษทั้ง 6 ของการเกษียณสุข
4 เสาหลักของแผนการเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือน
ทำไมจะต้องมีบำนาญในแผนเกษียณ?
ถ้าเป้าหมายเกษียณชัดเจน RMF ย่อมดีกว่า LTF
Gap Analysis สิ่งที่ควรทำก่อนวางแผนเกษียณ
คนโสดและคนไม่มีลูก วางแผนชีวิตอย่างไรหลังเกษียณ?

WealthGuru

Reference เนื้อหาบางส่วนจาก : ขอต้อนรับ “โลกที่ไม่มีการเกษียณ” ยุคสมัยที่เวลาของมันใกล้จะมาถึงแล้ว ของ thaipublica.org/
และ สถานการณ์สังคมอายุยืน โดย ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru