กองทุนตอบแทนเด่น 24-30 เม.ย. 2564

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 24-30 เม.ย. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

1.10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (24-30 เม.ย. 64)

กองทุนตอบแทนเด่น 24-30 เม.ย. 2564

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564)

1.WE-TENERGY – กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.47 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -8.78% (Nav เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/03/21) 

2.MN-USBANK-A – กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.83 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +35.82%

3.TGHDIGI – กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.68 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +3.06%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม : WE-TENERGY, MN-USBANK-A, TGHDIGI, K-GPE19A-UI, KT-ENERGY, WE-GIHEALTH, ASP-IHEALTH, TNEWENGY, BCAP-CTECH, WE-DEWORLD  

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

2. 10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (24-30 เม.ย 64)

กองทุนยอดนิยม 24-30 เม.ย. 64

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +3.25 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) : +6.63 %

2.ONE-GECOM : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +2.50 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +8.44 %

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +2.61 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +9.18 %

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, ONE-GECOM, TMBGQG, K-VIETNAM, TMBCOF, TMB-ES-GINNO, K-CHINA-A(D), K-CHANGE-A(A), K-USA-A(A), B-INNOTECH

3. 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA : บน Social Media กองทุนไหนได้รับการพูดถึงมากที่สุด ? (24-30 เม.ย. 64)

social media กองทุน 24-30 เม.ย. 64

เปรียบเทียบ10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA ที่ได้รับการพูดถึงบน Social Media มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

บนเว็บไซต์ FINNOMENA กองทุนยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ ONE-UGG-RA และบน Social Media กองทุน ONE-UGG-RA ก็ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ขณะที่รองลงมาคือกองทุน K-CHINA-A และ K-USA-A

แต่ละช่องทาง social media กองทุน 24-30 april

แต่ละช่องทาง social media กองทุน 24-30 april 2

 เปรียบเทียนแต่ละช่องทาง Social Media ที่มีการพูดถึง 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

ขณะที่ในส่วนของช่องทาง Social Media จะพบว่า K-CHINA-A ได้รับการพูดถึงบนช่องทาง Facebook มากที่สุด ขณะที่ ONE-UGG-RA ได้รับการพูดถึงมากที่สุดบนช่องทาง YouTube

หมายเหตุ
1.ข้อมูลบน Social Media ที่จัดเก็บได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Forum, News, Blog โดยในส่วนของ Facebook จะไม่นับรวมการพูดถึงบน Facebook Group

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ