ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

รู้กันหรือยัง? กองทุนประหยัดภาษี SSF และ RMF จาก บลจ.บัวหลวง (BBLAM) สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA ได้แล้วนะ! ในบทความนี้ เราจึงขอหยิบยกกองทุนประหยัดภาษีตัวจี๊ดจาก บลจ.บัวหลวง ที่ทาง FINNOMENA Investment Team คัดมาแล้วว่าแต่ละกองเป็นตัวจี๊ดจริง ๆ จะมีกองทุนไหนบ้าง? ติดตามไปพร้อมกันผ่านบทความนี้

สารบัญ

เปิดบัญชีกองทุนประหยัดภาษี SSF RMF กับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนประหยัดภาษีจาก 21 บลจ. คลิก https://finno.me/open-plan

กองทุน SSF สุดจี๊ดจากบลจ.บัวหลวง

B-CHINESSF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

นโยบายกองทุน: ลงทุนใน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-CHINESSF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน B-CHINESSF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

สินทรัพย์ที่กองทุน B-CHINE-EQ ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
ที่มา: B-CHINE-EQ Fund Factsheet

กองทุน Allianz China A-Shares, Class PT (USD) ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากสุดเป็นอันดับแรก (44.80%) มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

Top 10 Holdings ของ Allianz China A-Shares (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564)
ที่มา: Allianz China A-Shares Fund Factsheet

 • Contemporary Amperex Technology (5.10%) – บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายระบบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า รวมถึงโลจิสติกส์ โดยจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • East Money Information (3.20%) – ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน บริการของบริษัท ได้แก่ บริการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน บริการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (3.10%) – บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุรา รวมถึงการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับผลิตภัณฑ์สุรา โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศเป็นหลัก

กองทุน Allianz All China Equity, Class PT (USD) ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากสุดเป็นอันดับสอง (30.93%) มีนโยบายลงทุนระยะยาวในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหาหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในพอร์ตฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ บริษัทที่มีโอกาสเติบโต, บริษัทที่มีคุณภาพ และบริษัทที่มีระดับราคาสมเหตุสมผล

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

Top 10 Holdings ของ Allianz All China Equity (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564)
ที่มา: Allianz All China Equity Fund Factsheet

 • Tencent (6.40%) – บริษัทโฮลดิ้ง ผู้ให้บริการ VAS (Value Added Services), บริการโฆษณาออนไลน์, FinTech, Business Services และอื่น ๆ โดยให้บริการครอบคลุมทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เกมออนไลน์ รวมถึงให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการระบบสารสนเทศ ระบบคลาวด์ และบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์อีกด้วย
 • Alibaba (5.80%) – ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยดำเนินการผ่าน 4 ภาคส่วน ได้แก่ Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment และ Innovation Initiatives และอื่น ๆ บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เช่น Taobao, Alibaba.com, AliExpress, 1688.com และ Lazada รวมถึงให้บริการด้านความบันเทิงผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Youku และ Alibaba Pictures
 • Meituan (4.30%) – ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เชื่อมต่อผู้บริโภคและผู้ค้าเข้าหากันด้วยเทคโนโลยี ซึ่งให้บริการแบบครบวงจร ทั้งบริการจัดส่งอาหาร, บัตรกำนัล คูปอง และตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม, บริการขนส่งพัสดุ และบริการอื่น ๆ รวมถึงบริการทางด้านการเงิน เช่น การชำระเงินออนไลน์ และสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนบริการเรียกรถและบริการจักรยานสาธารณะ (Bike-sharing)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศจีน, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-CHINESSF:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เรียกเก็บไม่เกิน 1.00% ขั้นต่ำ 50 บาท, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 50 บาทต่อรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.4075%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-CHINESSF:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-CHINESSF คลิก

B-FUTURESSF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

นโยบายกองทุน: ลงทุนใน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-FUTURESSF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต

3 เทรนด์แห่งโลกอนาคตที่กองทุน B-FUTURESSF ลงทุน

 • พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป – เน้นลงทุนในประเทศจีน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างชัดเจนและก้าวกระโดด
 • ปัญญาประดิษฐ์ (AI) – เน้นลงทนผ่านกองทุนที่มีนโยบายลงทุนใน AI เนื่องจากเป็นธีมการลงทุนที่ตอบโจทย์โลกอนาคต
 • เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) – ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดเป็นที่เรียบร้อย หลาย ๆ ประเทศก็มีอัตราการใช้ Digital Wallet มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่มาแรงในยุคนี้

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน B-FUTURESSF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

สินทรัพย์ที่กองทุน B-FUTURE ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
ที่มา: B-FUTURE Fund Factsheet

กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด มีนโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทั่วโลกในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซึ่งเน้น เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

Top 10 Holdings ของ Allianz Global Artificial Intelligence (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564)
ที่มา: Allianz Global Artificial Intelligence Fund Factsheet

 • Tesla (6.30%) – เจ้าแห่งวงการรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้เช่า ตลอดจนขายสินเชื่อด้านกฎระเบียบยานยนต์ (Regulatory Credit) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นในตลาด
 • ZoomInfo (4.10%) – บริษัทสัญชาติอเมริกัน ผู้นำในตลาดให้บริการด้านซอฟแวร์ (SaaS) ที่ช่วยให้ทีมขายและทีมการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 20,000 องค์กร ทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก
 • Roku (3.90%) – ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Streaming Television พร้อมผลิตเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงหลายประเภทสำหรับ Video Streaming โดยมุ้งเน้นไปที่การนำเสนอการเข้าถึง Video Content ด้วยวิธีที่ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Youtube, Amazon Prime Video หรือบริการอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการ นอกจากนี้ Roku ยังมีธุรกิจโฆษณา และการให้ใบอนุญาตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แก่บริษัทอื่น ๆ อีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-FUTURESSF:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เรียกเก็บไม่เกิน 1.00% ขั้นต่ำ 50 บาท, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 50 บาทต่อรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.8120%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-FUTURESSF:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-FUTURESSF คลิก

กองทุน RMF สุดจี๊ดจากบลจ.บัวหลวง

B-CHINAARMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Allianz China A-Shares – Class PT (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-CHINAARMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน B-CHINAARMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

Top 10 Holdings ของ Allianz China A-Shares (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564)
ที่มา: Allianz China A-Shares Fund Factsheet 

เนื่องจากกองทุน B-CHINARMF ลงทุนใน Allianz China A-Shares Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ซึ่งจะเหมือนกับกองทุน B-CHINESSF ที่มีสัดส่วนลงทุนในกองทุน Allianz China A-Shares เช่นกัน เราได้รีวิวหุ้นที่กองทุน Allianz China A-Shares ลงทุนไว้แล้ว สามารถไปดูได้ในส่วนของกองทุน B-CHINESSF ด้านบนได้เลย

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน B-CHINAARMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน B-CHINNARMF (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/B-CHINNARMF/performance

แม้กองทุน B-CHINAARMF จะจดทะเบียนมาได้เพียงหนึ่งปีเศษ (กองทุนจดทะเบียนวันที่ 5 พ.ย. 2564) แต่ก็สร้างผลการดำเนินงานไปได้อย่างงดงาม ท่ามกลางมรสุมมากมายที่ถาโถมใส่ตลาดหุ้นจีน ที่หากเทียบกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับดีที่สุด 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศจีน, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-CHINAARMF:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เรียกเก็บไม่เกิน 1.00% ขั้นต่ำ 50 บาท, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 50 บาทต่อรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.1889%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-CHINAARMF:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-CHINAARMF คลิก

B-VIETNAMRMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหุ้นของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-VIETNAMRMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุน B-VIETNAMRMF ตั้งเป้าคัดเลือกลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก 3 กลุ่ม “การเติบโต” ซึ่งได้แก่

 • การเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization / Premiumization) เช่น บริษัท Vietnam Dairy Product หรือ Vinamilk เป็นบริษัทดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีกในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนม เช่น นมสด นมผง นมข้นหวาน โยเกิร์ต ไอศครีม ชีส อาหารสำหรับทารก รวมถึงนมถั่วเหลือง นมข้าว กาแฟบรรจุขวด น้ำตาล น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับกระบวนการทำฟาร์มและเพาะพันธุ์
 • การเติบโตของกลุ่มดิจิทัล (Digitalization) เช่น บริษัท FPT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตในเวียดนามและภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ กัมพูชา และเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น FPT Internet, FPT Television, กล่องแอนดรอยทีวี FPT Playbox, กล้องวงจรปิด FPT Camera และเซ็นเซอร์ประตู FPT iHome เป็นต้น นอกจากนี้ FPT ยังมีธุรกิจการลงทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย
 • การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Industrialization / FDI) เนื่องด้วยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเวียดนามเปิดรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรัฐบาลเวียดนามได้มีปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและเพิ่มนโยบายเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกเว้นอากรขาเข้าในบางประเภทสินค้า เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-VIETNAMRMF:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เรียกเก็บไม่เกิน 1.00% ขั้นต่ำ 50 บาท, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 50 บาทต่อรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 3.5310%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-VIETNAMRMF:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-VIETNAMRMF คลิก

B-INNOTECHRMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund – Class Y (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-INNOTECHRMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้า และการพัฒนาทางเทคโนโลยี

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน B-INNOTECHRMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

Top Sector ของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/tab-portfolio

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

Top 10 Holdings ของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/tab-portfolio

 • Microsoft (8.50%) – บริษัทซอฟแวร์ชื่อดังที่ไม่ว่าใครก็คงต้องรู้จัก ธุรกิจหลักของบริษัทคือเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟแวร์และบริการต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ Window โซลูชันระบบคลาวน์ และเครื่องมือค้นหา Bing เป็นต้น นอกจากนี้ยังออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
 • Apple (6.20%) – ผู้ออกแบบ และผลิตสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ นอกจากนี้ Apple ยังเป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone, iPadOS สำหรับแท็บเล็ตอย่าง iPad และ MacOS สำหรับอุปกรณ์โน๊ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ อย่าง MacBook และ iMac รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับระบบปฏิบัติการด้วย
 • Amazon (4.10%) – ร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ที่เปิดให้บริการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Kindle, Fire tablet, Fire TV, Echo และ Ring

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน B-INNOTECHRMF

ซื้อได้แล้ววันนี้! รวมโพยกองทุน SSF RMF สุดจี๊ด จากบลจ. บัวหลวง

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน B-INNOTECHRMF (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/B-INNOTECHRMF/performance

ในส่วนของผลตอบแทนย้อนหลัง จะเห็นได้ว่ากองทุน B-INNOTECHRMF สามารถทำผลงานไปได้อย่างโดดเด่น แบบที่ชนะค่าเฉลี่ยในกลุ่มในระดับดีมากในทุกช่วงเวลา

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-INNOTECHRMF:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เรียกเก็บไม่เกิน 1.00% ขั้นต่ำ 50 บาท, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 50 บาทต่อรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2385%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-INNOTECHRMF:

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-INNOTECHRMF คลิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSF-RMF

ใครที่สนใจกองทุน SSF-RMF ของบลจ.อื่น ๆ ทาง FINNOMENA ก็มีจัดโพยกองทุนประหยัดภาษีมาให้แล้ว ทั้งแบบกองเดี่ยว ๆ และกองชุดแบบ Combo ให้นักลงทุนทุกท่านได้เลือกชอปกันแบบเต็มที่ อ่านรายละเอียดได้ที่

และใครที่ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ SSF และ RMF พร้อมมีกองทุนในดวงใจแล้ว ก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดบัญชีกองทุน Tax Saving กับ FINNOMENA แล้วเริ่มลงทุนได้เลย! ซึ่งหากเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมกับ FINNOMENA และยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ที่ร้าน 7-Eleven ตอนนี้ก็รับไปเลย M-Coupon มูลค่า 100 บาท โปรโมชันดี ๆ แบบนี้มีแค่ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น ดูรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เปิดบัญชีกองทุนประหยัดภาษี SSF RMF กับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนประหยัดภาษีมากกว่า 10 บลจ. คลิก https://finno.me/open-plan

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชี FINNOMENA ได้ที่

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!