สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (2 - 8 ต.ค. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 2 – 8 ต.ค. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (2 – 8 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (2 - 8 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 8 ต.ค. 2564)

1.TISCOOIL – กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.26%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +68.49%

2.TOIL6 – กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.24 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +64.63%

3.TUSOIL – กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.20 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +64.24%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: TISCOOIL, TOIL6, TUSOIL, KT-PRECIOUS, TLEQ, TLFLEX, ABCG, TLMSEQ, TLDIVEQ-D, SCBBLOC(E)

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (2 – 8 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (2 - 8 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 8 ต.ค. 2564)

1. K-CASH : กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +0.01%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +0.18%

2.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -6.99%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +3.31%

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -1.22%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +10.18%

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : K-CASH, ONE-UGG-RA, TMBGQG, K-VIETNAM, K-CHANGE-A(A), B-INNOTECH, KFGG-APRINCIPAL VNEQ-A, TMBAGLFTMBCOF

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ