cover_weekly-top-funds-25-06-64

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 64) ตลาดหุ้นหลายประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่ทำให้ ดัชนี Nasdaq ทำ All Time High กองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA

บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

1.10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (19 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 64)

กองทุนผลตอบแทนเด่นประจำสัปดาห์บน finnomena 26 มิ.ย. 2564

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)

1.P-CGREEN กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +8.23%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +16.17% (Nav เริ่มนับวันที่ 27/04/64)

2.SCBUSAP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.57

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +19.72% (Nav เริ่มนับวันที่ 05/03/64)

3.SCBUSAA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.54 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +10.92% (Nav เริ่มนับวันที่ 19/01/64)

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม : P-CGREEN, SCBUSAP, SCBUSAA, WE-CYBER, TNEXTGEN, TMB-ES-STARTECH, K-GPE19A-UI, TMB-ES-INTERNET, T-ES-GINNO, KFINNO-A

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

2. 10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (19 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 64)

กองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์บน finnomena 26 มิ.ย. 2564

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.90 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) : +10.74 %

2.K-VIETNAM – กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.49 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +36.94 %

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.08 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +10.44 %

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RAK-VIETNAM, TMBGQG, TMBCOF, ONE-GECOMK-CHINA-A(D)B-INNOTECH, K-USA-A(A), PRINCIPAL VNEQ-AK-CHINA-A(A)

3. 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA : บน Social Media กองทุนไหนได้รับการพูดถึงมากที่สุด ? (19-25 มิ.ย. 64)

 กองทุนที่มีการพูดถึงบน Social Media มากที่สุด 26 มิ.ย. 64 เปรียบเทียบ 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA ที่ได้รับการพูดถึงบน Social Media มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

บนเว็บไซต์ FINNOMENA กองทุนยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ ONE-UGG-RA และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  ONE-UGG-RA ก็เป็นกองทุนที่มีการพูดถึงมากที่สุดบน Social Media เช่นเดียวกัน โดยที่อันดับสองที่เพิ่งขึ้นมาติดอันดับครั้งแรกคือกองทุนเวียดนาม Principal VNEQ-A และตามมาด้วยกองทุนจีน K-CHINA-A(A)

กองทุนที่มีการพูดถึงแต่ละ Channel มากที่สุด 26 มิ.ย. 64

 เปรียบเทียนแต่ละช่องทาง Social Media ที่มีการพูดถึง 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564

ขณะที่ในส่วนของช่องทาง Social Media จะพบว่า Principal VNEQ-A มีการพูดถึงบนช่องทาง YouTube มากที่สุด ขณะที่ช่องทางอื่นๆ จะเป็นกองทุน ONE-UGG-RA

หมายเหตุ
1.ข้อมูลบน Social Media ที่จัดเก็บได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Forum, News, Blog โดยในส่วนของ Facebook จะไม่นับรวมการพูดถึงบน Facebook Group

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

10000 FINT