กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 คลิก https://finno.me/havefund-promotion

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีสุดแห่งปี 2020

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีสุดแห่งปี 2020

ข้อมูลจัดอันดับ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2563

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2563: TGHDIGI, KT-WTAI-A, K-USA-A(A), K-USA-A(D)

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563: ONE-GECOM, PWIN, ONE-UGG-RA, ONE-DISC-RA, KFHTECH-A, K-CHANGE-A(A)

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน K-USA-A กองทุนคุณภาพดี ตัวแทนการลงทุนในชาติอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน ONE-GECOM: เมื่อ E-Commerce กำลังเติบโตแบบสองหลัก

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน ONE-UGG-RA : กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก คว้าโอกาสแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน K-CHANGE-A (A) กองทุนผลตอบแทนเยี่ยมที่ให้คุณ “ช่วยโลก” ได้ เพียงแค่ลงทุน

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: TUSOIL, TOIL6, TMBOIL, KT-OIL, KF-OIL, TISCOOIL, SCBOIL, ASP-OIL, I-OIL, K-OIL

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนมีนาคม 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: MIDSMALLMF, M-MIDSMALL, M-FOCUS, HAPPY D5, MBT-G, MFX, THMO1, M-ACTIVE, M-PROPERTY, MPDIVMF

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนเมษายน 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: PRINCIPAL GHEALTH-A, TGHDIGI, PRINCIPAL GCLOUD-A, UCHI, SCBUSAP, SCBUSAA, KF-GTECH, KF-US, K-USA-A(D), K-USA-A(A)

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน PRINCIPAL GHEALTH-A: ลงทุนครอบคลุมทุกภาคส่วนของ Health Care รับแรงหนุนจากเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม เจาะลึกกองทุนเปิดใหม่ Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD-A)

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน UCHI: การผนึกกำลังของเทคโนโลยีและสุขภาพในประเทศจีน

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนพฤษภาคม 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: PRINCIPAL VNEQ-A, ASP-VIET, KT-ENERGY, B-BHARATA, TISCOINA-A, KT-CLMVT-D, KT-CLMVT-A, WE-GOLD, KF-INDIA, LHINDIAE-D

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน Principal VNEQ-A: กองทุนผลตอบแทนโดดเด่น รับโอกาสเติบโตของประเทศเวียดนาม

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนมิถุนายน 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: T-ES-GINNO, TNEWENGY, PRINCIPAL GCLOUD-A, KF-US, P-CGREEN, TMB-ES-GINNO, LHINNO-A, LHINNO-D, LHINNO-E, KFINNO-A

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนกรกฎาคม 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: ABGS-A, TISCOINA-A, P-CGREEN, KF-EUROPE, K-AGRI, ABAG, UOBSC, ASP-TOPBRAND, TUSEQ-UH, I-ASEAN STAR 10

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนสิงหาคม 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: SCBBANKINGE, SCBBANKINGA, K-BANKING, SCBBANKINGG, EBANK, TISESG-D, TLEQ-THAICG, PRINCIPAL EPIF, ENY, K-ENERGY

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนกันยายน 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: KT-ENERGY, TMBOIL, KT-OIL, ABJO, TISCOOIL, TOIL6, ASP-OIL, UOBSGC, TUSOIL, UOBSCI-N

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนตุลาคม 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: SCBBLOC(E), SCBBLOC(A), WE-GOLD, KT-PRECIOUS, K-OIL, PRINCIPAL GCLEAN-A, SCBOIL, WE-CYBER, P-CGREEN, KF-OIL

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน SCBBLOC: กองทุน Blockchain สุดยอดนวัตกรรมพลิกโฉมโลก

10 อันดับกองทุน ผลตอบแทนดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2021

กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นแห่งปี 2020-2021

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: WE-EVOSEMI, SCBSEMI(E), SCBSEMI(A), KKP SEMICON-H, KKP SEMICON-H-F, LHSEMICON-A, LHSEMICON-D, LHSEMICON-E, ASP-VIET, K-ICT, UEV, ONE-VIETNAM-RA, UVO

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน SCBSEMI, WE-EVOSEMI, และ LHSEMICON: ลงทุนในแก่นแท้ของโลกยุคใหม่

สามารถกรองการจัดอันดับได้เอง พร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

อ่านบทความเพิ่มเติม

พาซื้อกองทุนรวมผ่าน FINNOMENA พร้อมความพิเศษต่าง ๆ ที่หาไม่ได้จากที่อื่น


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT