นอกจากสุขกายที่เราต้องหมั่นดูแลให้แข็งแรงแล้ว “สุขภาพการเงิน” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งควรสำรวจอยู่เสมอว่าเรามีปัญหาการเงินอะไรไหม

วันนี้เราเลยมี 3 เรื่องสำคัญเพื่อหมั่นเช็กสุขภาพทางการเงินของคุณในปีนี้ ว่ายังดีอยู่ไหม เสี่ยงเป็นโรคทรัพย์จางหรือเปล่า?

สุขภาพการเงินปีนี้ของคุณเป็นยังไง

(1.) เงินออมฉุกเฉิน มากกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

วิธีคำนวณ : 6 x ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

เช่น มีค่าใช้จ่ายประจำที่เดือนละ 20,000 บาท ฉะนั้น เงินออมของเราก็ควรมีอย่างน้อย 120,000 บาท

(2.) เงินลงทุน อย่างน้อย 15% ของรายได้ต่อเดือน

วิธีคำนวณ : 0.15 x เงินเดือน

เช่น เงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท ก็ควรแบ่งเงินมาลงทุนอย่างน้อย 4,500 บาทต่อเดือน

(3.) หนี้สิน ห้ามเกิน 35% ของรายได้ต่อเดือน

วิธีคำนวณ : 0.35 x เงินเดือน

เช่น เงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท ไม่ควรมีภาระหนี้สินเกิน 10,500 บาทต่อเดือน

อย่าลืมสำรวจสุขภาพการเงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้…เพื่อความมั่งคั่งในวันข้างหน้ากันนะครับ

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/