สูตรการบริหารเงิน หรือจัดการเงินเดือนมีหลายสูตรมาก และไม่มีสูตรไหนตายตัวเลย เพราะต้องปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน และอีกสูตรการบริหารเงินที่อยากจะแนะนำ นั่นคือ สูตร 50 – 30 – 20 ที่เน้นความสมดุลไม่ให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป โดยแบ่งเงินดังนี้

ก้อนแรก 50% : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (Needs) ตามสูตรจริง ๆ เงินก้อนนี้จะใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน เช่น ค่ากิน, ผ่อนรถ, ผ่อนคอนโดมิเนียม รวมถึงให้พ่อแม่ แต่ด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพของประเทศไทยการที่ต้องกินต้องใช้ แถมจ่ายหนี้ในก้อน 50% เป็นไปได้ยากมากครับ จึงขอโยกค่ากินไปอยู่ในก้อน 30% น่าจะเป็นไปได้มากกว่า

ก้อนสอง 30% : ใช้กับสิ่งที่ต้องการเป็นเงินสำหรับใช้เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น ชอปปิง, ท่องเที่ยว, สังสรรค์ รวมค่ากินเข้าไปด้วย ซึ่งการกินก็เป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองเช่นกัน

ก้อนสาม 20% : เงินออม และการลงทุนเป็นเงินสำหรับเก็บออมเพื่อเป้าหมาย โดยแบ่งเงินออกเป็นก้อน ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น เก็บ 10% จากรายได้ แบ่งเป็นก้อนดังนี้

  • ก้อนแรก (ระยะสั้น) 1,000 บาท เก็บเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ควรฝากออมทรัพย์หรือกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อสภาพคล่อง
  • ก้อนสอง (ระยะกลาง) 1,000 บาท เพื่อเตรียมซื้อบ้าน ควรลงทุนในกองทุนรวมผสม
  • ก้อนสาม (ระยะยาว) 2,000 บาท เพื่อเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ ควรซื้อกองทุนรวม RMF หรือประกันบำนาญ

 

แชร์ทริค แบ่งใช้เงินเดือน ตามสูตร 50-30-20

สามารถปรับให้เข้ากับอายุ รายได้ หนี้สิน รวมถึงเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนได้เลยครับ เพราะสูตรชีวิตของคนเรามีไม่เหมือนกัน

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/50-30-20rule/