แจ้งเตือน

กองทุนปันผล Best in Class 3 ปีย้อนหลัง (2019-2021)

เด็กการเงิน DekFinance
กองทุนปันผล Best in Class 3 ปีย้อนหลัง (2019-2021)

กองทุนไหนมีปันผลดี และรวม Capital Gain แล้วยังกำไร?

วันนี้ เด็กการเงิน ขอพาทุกคนมาดูเรื่องกองทุนปันผลว่ากองใดบ้างที่จ่ายปันผลมากสุดในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (เวอร์ชันล่าสุด ณ วันที่ 9 ม.ค. 2022) และมูลค่าปัจจุบันของกองทุนยังกำไรด้วย เพราะอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่า เมื่อกองทุนมีการจ่ายปันผลออกมาแล้ว มูลค่าเงินในกองทุนหรือ NAV จะลดลงประมาณเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายออกมานั่นเอง

กองทุนปันผลเหมาะกับใคร? ควรเลือกกองทุนปันผลอย่างไร? และมีข้อควรระวังอย่างไร?

กองทุนปันผลเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ Cash flow ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือถ้าหากในสภาวะตลาดขาลง การได้รับปันผลมาเก็บไว้ก่อน ก็จะช่วยให้มูลค่าเงินรวมของเราขาดทุนน้อยลงนั่นเอง

ถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการ Cash flow อย่างต่อเนื่องแล้ว เราก็ต้องพิจารณาเลือกกองทุนปันผลที่มี Dividend Yield สูง มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

ทั้งนี้การที่กองทุนจ่ายปันผลออกมามากก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะเงินปันผลนั้นถูกจ่ายออกมาจากกำไรที่กองทุนทำได้ เสมือนกำไรที่จ่ายออกมาจากหุ้น ถ้าหากบริษัทใดจ่ายปันผลมาก ก็จะมีเงินที่นำกลับไปลงทุนเพื่อขยายกิจการน้อยลง เช่นเดียวกันกับกองทุน ถ้ากองทุนจ่ายปันผลออกมามาก เงินที่เหลือในกองทุนก็จะน้อยลง และส่งผลให้มีโอกาสที่เงินจะทบต้นในกองทุนน้อยลงนั่นเอง

นอกจากนี้ต้องไม่ลืมว่าปันผลที่เราได้ออกมานั้นต้องเสียภาษี 10% ด้วย และเงินปันผลที่เอาออกมานั้นเป็นส่วนที่จะไม่ได้ทำให้เงินต้นเรางอกเงยเพิ่มจากกฎการทบต้นอย่างที่กล่าวไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกกองทุนปันผลแล้วว่าเราต้องการอะไร ก็จะเข้าใจว่าต้องได้อย่างเสียอย่าง

แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายกองทุนที่มีการจ่ายปันผลออกมาได้เยอะ และมูลค่าปัจจุบันของกองทุนก็ยังมากอยู่ เมื่อรวมปันผลด้วยแล้วยังกำไร จึงเป็นที่มาของการรวบรวมกองทุนปันผล Best in Class ที่เรานำมาเสนอในวันนี้

รวมกองทุนปันผล Best in Class 3 ปีย้อนหลัง กองไหนปันผลดี และรวม Capital Gain แล้วยังกำไร?

ในส่วนนี้เรารวบรวมกองทุนในแต่ละ Class มาให้แล้ว และได้ยกตัวอย่างว่า ถ้าหากเราได้ลงทุนมา 3 ปี (2019-2021) แต่ละกองทุนได้จ่ายปันผลออกมาเท่าไร โดยเราได้แสดงข้อมูลสำคัญ 3 ส่วนคือ

1. % ปันผลรวม 3 ปี จาก App FIN Premium ซึ่งคำนวณมาจาก Dividend/NAV ของกองทุนที่จ่ายปันผลในแต่ละครั้ง แล้วนำมารวมกันตลอดระยะเวลา 3 ปี

2. ปันผลเฉลี่ยต่อปี คำนวณมาจากข้อ (1) หารด้วย 3 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขให้พอดูได้คร่าว ๆ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว กองทุนไม่ได้จ่ายปันผลด้วยอัตรานี้ตลอด

3. Total Gain/Loss คำนวณมาจาก เงินปันผลที่ได้รับ (Dividend) + กำไรส่วนต่างของราคา (Capital Gain/Loss) ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ในกรณีที่ Total Gain/Loss เป็นบวก 

เป็นไปได้ 2 กรณีคือ

(1) กองทุนนั้นเติบโตได้ดีมาจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) แม้ว่าจะจ่ายปันผลออกมาแล้วหลายครั้ง มูลค่าเงินในกองยังคงเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ผลรวมของ Dividend และ Capital Gain ซึ่งก็คือ Total Gain/Loss โดยรวมเป็นบวก

(2) หลังจากจ่ายปันผลเรื่อย ๆ มูลค่าเงินในกองอาจจะเติบโตได้ไม่ไวมาก กองทุนอาจจะขาดทุนในส่วนต่างของราคา (Capital Loss) แต่เมื่อรวมปันผลกลับมาแล้วก็ยังทำให้กำไร หรือ Total Gain/Loss โดยรวมเป็นบวก

ในกรณีที่ Total Gain/Loss เป็นลบ

แสดงว่ากองทุนจ่ายปันผลออกมาแล้วหุ้นที่กองทุนถือมีมูลค่าลดลง NAV จึงลดลง เราจึงขาดทุนแม้จะได้ปันผลมามากแค่ไหนแล้วก็ตาม

สรุปกองทุน Best in Class ทั้ง 8 กลุ่ม

กองทุนปันผล Best in Class 3 ปีย้อนหลัง (2019-2021)

1. กลุ่ม Index Fund: กองทุน K-USXNDQ-A(D) ชนะขาดลอย จากทั้งเรื่อง % การจ่ายปันผลที่มาก ตลอด 3 ปี จ่ายปันผลถึง 12 ครั้ง และมูลค่าของกองยังเติบโตได้ดีหลังจากจ่ายปันผล

2. กลุ่ม Active Developed Market: โดยปกติแล้วกลุ่มประเทศ Developed Market จะมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ร้อนแรงเหมือนกลุ่มประเทศ Emerging Market แต่ช่วงสองปีที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่ทำให้สหรัฐฯ เติบโตได้ดีกว่าเกินกว่าปกติ ทำให้กองทุน KF-JPSCAPD ที่ถึงแม้จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่มูลค่าของกองยังเติบโตได้ไม่มากเท่ากับกอง K-USA-A(D) และ K-EUROPE (Total Gain/Loss 2 อันดับแรก)

3. กลุ่ม Foreign Investment (Active): ถึงแม้ว่ากองทุน LHDIGITAL-D จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่เมื่อดู Total Gain/Loss จะเห็นว่าได้กำไรน้อยกว่าเนื่องจากมูลค่าของกองเติบโตได้ไม่มากเท่ากับกองหุ้นโลกอย่าง LHGEQ-D และหุ้นเอเชียเทคโนโลยีอย่าง MATECH-D 

4. กลุ่ม Global Health Care: กองทุน KFHEALTH-D มีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่เมื่อดู Total Gain/Loss แล้วน้อยกว่ากองทุน K-GHEALTH(UH) เล็กน้อย แต่เนื่องจากทั้งสองกองไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราเเลกเปลี่ยน ทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการที่เงินบาทอ่อนค่าในช่วงปีที่ผ่านมาด้วย สำหรับใครที่มีความกังวลเรื่องค่าเงิน สามารถพิจารณากองทุน K-GHEALTH และ KFHHCARE-D แทนได้

5. กลุ่ม REIT: ถึงแม้ว่ากองทุน KT-PIF-D จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่มูลค่าของกองยังเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับกอง KT-PROPERTY และ KFGPROP-D

6. กลุ่มหุ้นไทย: ถึงแม้ว่ากองทุน KFGROWTH-D จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่มูลค่าของกองยังเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับกอง M-MIDSMALL-D อย่างไรก็ตาม กอง M-MIDSMALL-D ก็มีการจ่ายปันผลเพียง 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วมีการจ่ายปันผลถึง 2.9111 บาทต่อหน่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมากลุ่ม Mid Small Cap ในไทยเติบโตได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ ในขณะที่ปี 2019 จ่ายเพียงแค่ 0.25 บาทต่อหน่วย

7. กลุ่ม Fixed Income: ถึงแม้ว่ากองทุน KFMTFI-D จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่มูลค่าของกองยังเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับกอง TMBGDF และ KTFIXPLUS-D

8. กลุ่ม Mix Fund: ถึงแม้ว่ากองทุน TOF จะมีอัตราการจ่ายปันผลมากที่สุด แต่มูลค่าของกองยังเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับกอง KTMUNG-D และ LHMSFL-D

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/334412578576212


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เจย์ พาวเวล เผลอให้ ‘เงินเฟ้อ’ พุ่ง เพราะ…

MacroView
เจย์ พาวเวล เผลอให้ ‘เงินเฟ้อ’ พุ่ง เพราะ…

ข่าวดังประจำสัปดาห์นี้ เห็นจะไม่พ้นตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พุ่งขึ้นมาสู่ระดับ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 40 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานหรือ Core CPI ขึ้นมาเป็น 5.5%

หลังจากที่เจย์ พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้การต่อคณะกรรมการสถาบันการเงิน สภาคองเกรส เพื่อการรับรองการเข้ารับตำแหน่งเป็นวาระที่สอง ว่าช่วงเวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินของเฟดได้ผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยของแบงก์ดังบางแห่งในสหรัฐ ยังขยับจำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ มาเป็น 4 ครั้ง

คำถามคือเพราะเหตุใดพาวเวลถึงเผลอให้ ‘อัตราเงินเฟ้อ’ พุ่งขึ้นมาแบบรุนแรงมาก โดยบทความนี้ จะขอให้ความเห็นถึงเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

1. พาวเวลดูเหมือนจะไม่ศรัทธาในเส้นโค้งฟิลลิปส์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานซึ่งมีความผกผันกัน ว่าความร้อนแรงของเศรษฐกิจอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเงินเฟ้อที่จะร้อนแรงขึ้นแบบต่อเนื่อง เลยอาจจะมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำนานจนเกินไป

ด้วยความที่นายพาวเวลไม่ได้เรียนจบมาทางเศรษฐศาสตร์โดยตรง มีข้อดีคือ open-minded แต่มี ข้อเสีย คือเมื่อเรียนรู้ในช่วงเป็นผู้ใหญ่จะใช้วิจารณญาณในการเลือกเชื่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแนวคิดเส้นโค้งฟิลลิปส์ที่เป็นหนึ่งในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกับวิจารณญาณของคนทั่วไป ซึ่งจากการตอบคำถามกับกรรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐ เมื่อ 2 ปีก่อน ผมมองว่าพาวเวลดูจะเป็นเช่นนั้นเสียด้วย

ยิ่งผมได้อ่านงานวิจัยของนักวิชาการชื่อดังล่าสุด จะพบว่า แท้ที่จริงแล้ว เส้นโค้งฟิลลิปส์ยังคงสามารถอธิบายเศรษฐกิจในโลกแห่งความจริงได้อยู่ไม่น้อย หากว่าได้ปรับมุมมองบางอย่างในตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ยิ่งทำให้ความเชื่อของพาวเวลดูเป็นจุดด้อยมากขึ้น

โดยการที่พาวเวลไม่มองว่า เส้นโค้งฟิลลิปส์ที่จะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะร้อนแรงจนส่งผลให้ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่จะร้อนแรงขึ้นแบบต่อเนื่อง อาจจะทำให้เฟดยังคงทำ QE และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำนานเกินไป จนเศรษฐกิจเกิดร้อนแรงเกินไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

2. เฟดได้เปลี่ยนจากวัตถุประสงค์ที่บริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม มาเป็นการทำให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด โดยพาวเวลได้ใช้คำว่าเพื่อให้มีการจ้างงานที่สูงสุดเมื่อปีที่แล้ว อันเนื่องมาจากความไม่เชื่อเส้นโค้งฟิลลิปส์ของพาวเวล

ผมคิดว่าพาวเวลน่าจะเป็นประธานเฟดท่านแรกในประวัติศาสตร์ของเฟดที่มีมาเกือบ 100 ปี ที่กล้าพูดแบบแมนๆเช่นนี้ รวมถึงน่าจะเป็นนายธนาคารกลางของประเทศหลักในโลกเพียงท่านเดียว ณ ตอนนี้ ที่กล้าพูดเช่นนี้เช่นเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า พาวเวลเชื่อว่าเส้นโค้งฟิลลิปส์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานซึ่งมีความผกผันกัน ได้หมดไปจากโลกนี้ไปแล้ว

3. เฟดเปลี่ยนแนวทางการประเมินอัตราเงินเป้าหมาย โดยหันมาใช้ระดับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแทนระดับอัตราเงินเฟ้อ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง เป็นตัวเปรียบเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 2 ตรงนี้ ทำให้เฟดยิ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ยากขึ้นกว่าเดิมอีก เพราะอัตราเงินเฟ้อเดิมต่ำมาก ๆ มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ตรงนี้ ถือว่าจุดที่พาวเวลนำแนวคิดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยมาใช้ในปีที่แล้วนั้น น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผิดพลาดก็น่าจะว่าได้

ซึ่งพาวเวลเน้นว่าไม่ใช่ว่าจะนำมาคิดคำนวณแบบคณิตศาสตร์เป๊ะ ๆ แต่ว่าจะใช้วิจารณญาณในการประเมิน ตรงนี้ เฟดถือว่าก็สามารถที่จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแม้ระดับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะเกินร้อยละ 2 ก็ตามที ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กล่าวได้ว่า พาวเวลน่าจะเป็นประธานเฟดท่านแรกในประวัติศาสตร์เฟดยุคใหม่ รวมถึงน่าจะเป็นนายธนาคารกลางของประเทศหลักในโลกที่กล้าหันมาใช้รูปแบบอัตราเงินเฟ้อในลักษณะเช่นนี้ โดย ณ ปี 2022 สิ่งนี้ทำให้เฟดภายใต้พาวเวลเหมือนจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงขึ้นกว่าเดิมไปบางส่วนเสียแล้ว

4. พาวเวลไม่เชื่อหรือศรัทธาแนวคิดอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ ที่ผมมองว่าพาวเวลมีความคิดเช่นนั้นในเรื่องนี้ เนื่องจากเขามีการพูดถึงข้อด้อยสำหรับวิธีการที่ใช้สำหรับการดำเนินนโยบายการเงินของอดีตประธานเฟด ในยุคพอล โวลค์เกอร์ และอลัน กรีนสแปน ว่ามีจุดด้อยอย่างไร ในงานแจ็คสัน โฮล เมื่อกว่า 3 ปีก่อนว่า ยุคของโวลค์เกอร์นั้น เน้นให้เฟดมุ่งดำเนินนโยบายให้อัตราการว่างงานของสหรัฐใกล้เคียงกับอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ และให้อัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายแบบไม่พิจารณาบริบทอื่น ๆ ซึ่งล่าสุด เพิ่งมารู้ว่าอัตราการว่างงานตามธรรมชาติในยุคนั้นหรือแม้แต่ในยุคนี้ อาจจะไม่ใช่อัตราที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจก็เป็นได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าหากมองย้อนหลัง นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นเชื่อหรือศรัทธาแนวคิดอัตราการว่างงานตามธรรมชาติมากจนเกินไป

อย่างไรก็ดี ณ ปี 2022 ผมมองว่าพาวเวลนับเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมุมมองว่าตัวแปรใดจะมีผลต่อทิศทางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกที่จะใช้โหมดการใช้นโยบายการเงินแบบใดที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานตรงตามกรอบเป้าหมาย น่าจะทำให้การนำเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่จุดที่มีเงินเฟ้อชะลอตัวลงของพาเวลเป็นเรื่องที่น่าจะใช้เวลาไม่นานมากจนเกินไป ทว่าอาจจะมาด้วยต้นทุนที่ไม่ต่ำมาก

โดยจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนเป็นสิ่งที่ผมเคยเตือนว่าพาวเวลอาจจะนำเฟดไปสู่ยุคที่เสี่ยงมากขึ้น แม้ว่าหากจะพูดให้แฟร์แล้ว การที่เศรษฐกิจสหรัฐสามารถรอดพ้นและฟื้นตัวของจากวิกฤตในรอบนี้ได้แบบค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนหลัก ๆ มาจากฝีมือของพาวเวลและทีมงานเฟดก็ตามที

MacroView

ที่มาบทความ: http://www.macroviewblog.com/blog/economics/lagpowell/

ภาษีหุ้น-คริปโต

Dr.Niwes Hemvachiravarakorn
ภาษีหุ้น-คริปโต

การเก็บ “ภาษี” จากการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างอื่น เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกู้หรือพันธบัตรนั้น เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างก็หวั่นเกรงกันมาตลอดคิดเป็นเวลาก็หลายสิบปีมาแล้ว ครั้งหนึ่งประมาณ 15 ปีมาแล้ว ผมยังจำได้ว่ารัฐมนตรีคลังในยุคนั้นได้ประกาศเก็บ “เงินสำรอง” หรือก็คือ “ภาษี” 30% สำหรับนักลงทุนที่นำเงินดอลลาร์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเหตุผลที่ทำก็เพื่อที่จะขจัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่กำลังแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะว่านักลงทุนเหล่านั้นนำเงินดอลลาร์จำนวนมากเข้ามาซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น  และก็อาจจะถอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นการ “เก็งกำไร” ที่จะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและการเงินของไทย อย่างไรก็ตาม  เงินที่จะเข้ามานั้น  ไม่มีใครรู้ว่าจะเข้ามาลงทุนอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหน จำนวนหนึ่งก็น่าจะต้องเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างแน่นอน การ “ควบคุมเงินตรา” ทางอ้อมโดยการเก็บภาษี 30% คงจะ “ทำลายตลาดหุ้น” อย่างแน่นอน เพราะนักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในตลาดหุ้นนั้นมีมากถึงกว่า 30% ของตลาด

ดังนั้น  ทันทีที่ประกาศ ราคาหุ้นจึง “ทิ้งดิ่ง” ช่วงแรกถึงพื้นหรือฟลอร์ที่ 10% ซึ่งทำให้ต้องปิดตลาดเป็นเวลา 30 นาทีตามระบบ “เซอร์กิตเบรกเกอร์”  พอตลาดเปิดใหม่อีกครั้ง หุ้นก็ตกลงไปอีกจนถึงเกือบ 20% ซึ่งจะทำให้ต้องปิดตลาดอีกครั้ง  แต่แล้วมันก็หยุดตกและปรับตัวขึ้นมาบ้างและปิดตลาดวันนั้นที่ 622 จุด ตกลงไป 108 จุดหรือติดลบ 14.8% ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงมาใน 1 วัน ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในตลาดหุ้นไทย หลังจากตลาดหุ้นปิดวันนั้น รัฐบาลก็ประกาศ “ถอย” ตลาดหุ้นก็กลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่นั้นมา  เรื่องของการเก็บภาษีในการซื้อขายหุ้นที่จะทำให้คนบางส่วนถอนตัวจากการลงทุนในตลาดก็กลายเป็น “ของแสลง” ทุกครั้งที่มีการพูดถึง ราคาหุ้นก็มักจะตกลงมา ดังนั้น ความคิดที่จะเก็บภาษีเพิ่มเติมจากภาษีที่มีอยู่เช่นภาษีเงินปันผลจึงห่างหายไปนานจนถึงช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้ที่กระทรวงการคลังเริ่มที่จะคิดเก็บภาษีใหม่  คราวนี้ไม่ใช่เฉพาะหุ้นแต่รวมถึงเหรียญคริปโตที่กำลังร้อนแรงและโตระเบิดที่จะเข้าข่ายต้องถูกเก็บภาษีด้วย

เหตุผลที่ต้องเก็บภาษีนั้น ที่จริงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องหาเงินมาใช้ในฐานะรัฐบาลที่ต้องบริหารประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 นอกจากนั้น ที่ต้องเป็นตลาดหุ้นก็เพื่อที่จะให้เกิด “ความเป็นธรรม” กับภาคเศรษฐกิจอื่นที่ต้อง “เสียภาษีกันทั้งนั้น” อย่างไรก็ตาม ในฐานะทางเศรษฐกิจอย่างประเทศไทย ข้อยกเว้นก็ต้องมี โดยเฉพาะในกรณีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นและให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้น ในกรณีดังกล่าว ถ้าเราจะเก็บภาษีเต็มรูปแบบ มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดแล้วก็ไม่โต  ซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ก้าวหน้า นอกจากนั้น ภาษีที่คาดว่าจะได้ก็จะไม่ได้ด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องการส่งเสริมโดยการลดหรือยกเว้นเรื่องภาษีก็เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ผ่าน BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษต่าง ๆ  เป็นต้น ในส่วนของตลาดทุนเองนั้น เราก็ส่งเสริมโดยการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์และงดเว้นภาษีในการซื้อขายหุ้นและกำไรจากการลงทุนของนักลงทุน ทั้งสองสามกรณีดังกล่าวนั้น ก็มีการทำกันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าประเทศกำลังพัฒนาบางแห่งไม่ได้ส่งเสริมและก็เก็บภาษีตามปกติ เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ยังส่งเสริมโดยไม่เก็บภาษีซื้อขายหุ้นอย่างสิงคโปร์เพราะเขาอาจจะคิดว่าเก็บไปก็ไม่คุ้ม เพราะคนอาจจะหนีไปเทรดที่อื่นได้ แล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่กลับเสียโอกาสที่จะมีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ  สามารถระดมทุนเพื่อพัฒนากิจการและพัฒนาประเทศดีกว่า

หน้าที่ของรัฐบาลหรือคนที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องภาษีนั้นจึงอยู่ที่การประเมินว่าเราจะได้อะไรและเสียอะไรถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเก็บภาษี สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นไม่นานมานี้ก็คือเรื่องของ “Globalizations” โดยเฉพาะในด้านของตลาดทุนและตลาดเงินที่ทำให้การลงทุนข้ามพรมแดนหรือไร้พรมแดนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างสะดวกที่ทำให้กิจกรรมการซื้อขายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วย เพราะนี่อาจจะทำให้การบังคับใช้ในเรื่องของการเก็บภาษีไร้ผลหรือมีผลน้อยลงไปมาก พูดง่าย ๆ  คุณจะเก็บเท่าไรก็ได้ แต่นักลงทุนก็มีทางเลือกที่จะไปหาที่ที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีคุณภาพที่สูงกว่าได้  นั่นหมายความว่าผู้กำหนดนโยบายจะต้องคำนึงถึง “การแข่งขัน” ที่มาจากตลาดอื่นหรือประเทศอื่นด้วย พูดง่าย ๆ การกำหนดนโยบายจะต้องดูที่อื่นด้วย ไม่สามารถที่จะคิดแค่ในประเทศอย่างสมัยก่อนที่คนใช้บริการ “ไม่มีทางเลือก”

ในมุมของนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเหรียญคริปโตนั้น แน่นอนว่าแทบทุกคนต่างก็ไม่น่าจะเห็นด้วยกับการเก็บภาษีใหม่ เพราะนี่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยที่ประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มแทบจะไม่มี เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ นักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเองนั้นคิดว่ากระบวนการลงทุนของตนเองนั้นได้ก่อให้เกิดบริษัทและกิจการต่าง ๆ  ที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นมากและได้ “จ่ายภาษี” มาไม่รู้กี่รอบ พูดก็พูด บริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นจ่ายภาษีมากและเลี่ยงภาษีน้อยกว่าบริษัทนอกตลาดมากแค่ไหนทุกคนก็รู้กันดีอยู่ ภาษีที่เสียไปนั้นน่าจะมากกว่าภาคธุรกิจอื่นด้วยซ้ำ ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว และภาษีอื่น ๆ รวมถึงภาษีจากปันผลก็ต้องจ่ายเต็ม การที่จะเก็บเพิ่มเช่นภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์หรือภาษีจากการซื้อ-ขายหลักทรัพย์นั้นก็อาจจะเป็น “ภาษีซ้ำซ้อน”

มาถึงจุดนี้ดูเหมือนว่าเรื่องภาษีบางอย่างที่กำลังเสนอนั้นคงต้องออกมา  ไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้น มาดูกันว่าผลกระทบต่อภาพใหญ่ของประเทศและนักลงทุนจะเป็นอย่างไร เริ่มจากภาษีการซื้อ-ขายหุ้นที่จะคิดเพียง 0.1% ของปริมาณการซื้อขายนั้น สำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือแม้แต่นักลงทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เล่น Day Trade หรือวันต่อวัน  จริง ๆ แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนัก  เพราะเมื่อคิดรวมกับค่าคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างต่ำมากสำหรับตลาดหุ้นไทยก็แค่ประมาณ 0.2-0.3% เทียบกับอีกหลายประเทศแล้วก็ไม่ถือว่าสูง  อย่างไรก็ตาม  สำหรับพวก High Frequency Trade หรือพวกที่เทรดเร็วมากและบางทีก็ใช้หุ่นยนต์เทรด  ก็จะมีปัญหามากและอาจจะต้องหยุดไปเลย  ซึ่งนี่ก็จะทำให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นไทยลดลงไปมาก  และก็อาจจะส่งผลให้ดัชนีหุ้นหงอยลง  ความนิยมในการซื้อขายหุ้นในตลาดลดลงส่งผลให้ค่า PE ของหุ้นและตลาดต่ำลง  ต้นทุนการเงินของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วผลกระทบก็อาจจะไม่มากอย่างที่คิด โดยเฉพาะในยามที่คนไทยยังค่อนข้างสนใจลงทุนในตลาดหุ้นเช่นในปัจจุบัน

ภาษีกำไรจากการขายหุ้นซึ่งยังไม่ได้มีการเสนอให้นำมาใช้นั้น ถ้าเกิดขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงกับตลาดหุ้นไทยมากกว่ามาก เหตุผลก็เพราะว่านักลงทุน โดยเฉพาะที่เป็นนักลงทุนระยะยาวที่ทุ่มเทกับการลงทุนและหลายคนนั้น “ลงทุนเพื่อชีวิต” คือลงทุนเพื่อให้หุ้นเติบโตขึ้นและหวังว่าจะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณนั้น  จะถูกภาษีกินไปมากจนยากที่จะสร้างพอร์ตให้โตเร็วอย่างที่คิด  เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ  เวลาหุ้นตัวไหนทำกำไรมากก็จะถูกหักภาษีมาก  ในขณะที่หุ้นที่ขาดทุนก็ไม่สามารถจะนำมาลดภาษีลงได้  ผลก็คือ  อัตราภาษีจริง ๆ  ของการลงทุนทั้งพอร์ตน่าจะสูงมาก  ซึ่งทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทย  “ไม่ค่อยคุ้ม”  ทางแก้ก็คือ  เลิกลงทุน  หรือไม่ก็ไปลงทุนต่างประเทศซึ่งจะไม่มีภาระภาษีตัวนี้  นอกจากนั้น  เจ้าของธุรกิจที่คิดจะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดก็คงจะอยากเข้าน้อยลง  เหตุผลก็เพราะว่าถ้าอยากจะขายหุ้นก็จะถูกภาษีกำไรจากการขายหุ้นสูงมากเพราะหุ้นเดิมมักจะมีราคาต้นทุนต่ำมากคือต้นทุนอาจจะเท่ากับราคาพาร์ในขณะที่ราคาตลาดมักจะสูงกว่ามาก  บางทีเป็น 10 เท่าหรือ 100 เท่า  ดังนั้น  ตลาดหุ้นก็น่าจะโตยากเช่นเดียวกับการระดมเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจก็คงจะด้อยประสิทธิภาพลงมาก

ในกรณีของเหรียญคริปโตที่จะต้องเสียภาษีกำไรจากการขายเหรียญนั้น  ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่  เหตุเพราะว่าราคาคริปโตขึ้นลงแกว่งตัวสูงมาก  คนเล่นมักจะต้องขายถ้าราคาขึ้นไปแรง การขายทุกครั้งจะต้องเสียภาษี แต่เวลาขาดทุนไม่ได้คืน ผลก็คือ โดยเฉลี่ยอัตราภาษีจริงนั้นจะสูงลิ่วจนไม่คุ้มที่จะเล่น ดังนั้น ในความรู้สึกของผมก็คือ  ถ้าทำจริง ๆ ก็มีโอกาสเกิด  หายนะ” ของตลาดซื้อขายคริปโตในเมืองไทย  คนที่อยากจะเล่นก็ต้องหันไปใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศ  เงินภาษีรัฐก็คงไม่ได้อยู่ดีครับ

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ที่มาบทความ: https://blog.settrade.com/blog/nivate/2022/01/17/2618

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 18/01/2022 “วิเคระห์ GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย” พร้อมสรุปเนื้อหา

THE OPPORTUNITY
FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 18/01/2022 “วิเคระห์ GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย” พร้อมสรุปเนื้อหา

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 18/01/2022

“วิเคระห์ GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปิดทำการซื้อขาย เนื่องในวัน Martin Luther King Jr. ดัชนี Small Cap 2000 ปิดที่ 2,161.55 +0.07 จุด (+0.00%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,302.14 +29.95 จุด (+0.70%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,933.72 +50.48 จุด (+0.32%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,201.64 +58.64 จุด (+0.82%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,611.23 จุด +68.28 จุด (+0.91%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,333.52 จุด +209.24 จุด (+0.74%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,767.28 จุด +40.54 จุด (+0.86%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,218.03 จุด -165.29 จุด (-0.68%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,676.87 จุด +4.24 จุด (+0.25%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,478.61 จุด -44.96 จุด (-2.95%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 18 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,815.45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.94 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 84.39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 87.31 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 18 ม.ค. 2565) Bitcoin 42,043 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,179.69 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 470.73 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

ดัชนี VNI เมื่อวานนี้ปรับลงแรง มีหุ้นปรับตัวลดลงกว่า 805 บริษัท ไม่เปลี่ยนแปลง 669 บริษัท และปรับเพิ่มขึ้น 180 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงแรง เช่น กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มการเงิน เป็นต้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการที่ตลาดปรับตัวลดลงอาจจะเกิดจากแรงขายจากมุมมองว่าหุ้นบางส่วนมีราคาแพงไปแล้ว

สี จิ้นผิง เปิดการประชุม World Economic Forum โดยออกมาเรียกร้องความร่วมมือในระดับโลก และเรียกร้องให้นานาชาติปฏิเสธแนวคิด ‘โลกสมัยสงครามเย็น’ รวมถึงเรียกร้องให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

จีนทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLF ลง 10bps. เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และปรับลด reverse repo อายุ 7 วัน จากเดิม 2.2% เหลือ 2.1% ประชากรจีน ณ สิ้นปี 2021 มีจำนวน 1.4 พันล้านคน และมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ 10.6 ล้านคน คิดเป็นการเกิดใหม่ 7.52 คน ต่อประชากร 1 พันคน ถือเป็นตัวเลขเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดในรอบ 70 ปี

Goldman Sachs มองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางจีนจะลด RRR อีก 50bps. ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ และมุมมองจาก ING Bank มองว่ามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLF อีกไตรมาสละ 25 bps. รวมถึงมีโอกาสจะลด RRR ลงอีก

ตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงนโยบายการเงิน แต่ต้องจับตามุมมองของธนาคารกลางฯ ต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งปัจจุบันเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2% ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ยังพบการแพร่ระบาดในหลายเมือง

ค่า Relative P/E ของดัชนี TOPIX เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ -2S.D. ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหุ้นโลกโดยรวม ขณะที่มุมมองของ Bloomberg มองว่าในปีนี้มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นอาจจะปรับเพิ่มจากระดับติดลบขึ้นสู่ระดับ 0%

ผลการทดลองในอิสราเอลจาก Pfizer พบว่า การฉัดวัคซีน Pfizer-BioNTech 4 เข็ม อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน แต่ยังป้องกันอาการหนักได้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอิสราเอลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

การจัดอันดับเฮดจ์ฟันด์โลก 2021 TCI เป็นอันดับ 1 สร้างผลกำไร 9.5% พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วย Citadel ทำกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Bridgewater ของ Ray Dalio มาเป็นอันดับ 7 สร้างผลกำไร 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฮดจ์ฟันด์ 20 อันดับแรกทำผลตอบแทนที่ระดับ 10.5% สูงกว่าอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟันด์โดยรวม

GULF เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย โดย GULF มองเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจาก GULF มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน ขณะที่ Binance มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 6,397 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,637 ราย

แจกสไลด์ รายการ THE OPPORTUNITY – “เงินเฟ้อพุ่งแรง ดอกเบี้ยเตรียมขึ้น ตราสารหนี้เอายังไงดี?”

FINNOMENA

 

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ >>> https://youtu.be/1LNs3-UK_vc

News Update: GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย

THE OPPORTUNITY
News Update: GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ และจะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น โดยความร่วมมือกับ Binance ดังกล่าว จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อคเชนของประเทศ จากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงินในขณะที่ Binance มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง Binance ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

News Update: Bitcoin กำลังถูกท้าทาย คนหันมาใช้เหรียญทางเลือกชำระเงินมากขึ้น จับตา Stablecoin, Ether, Dogecoin, Shiba Inu และ Litecoin

THE OPPORTUNITY
News Update: Bitcoin กำลังถูกท้าทาย คนหันมาใช้เหรียญทางเลือกชำระเงินมากขึ้น จับตา Stablecoin, Ether, Dogecoin, Shiba Inu และ Litecoin

BitPay เผยธุรกิจและผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้โทเคนดิจิทัลอื่นในการชำระเงินมากขึ้น หลังราคา Bitcoin ผันผวนหนักในปีที่ผ่านมา

BitPay หนึ่งในผู้ให้บริการระบบประมวลผลการชำระเงินคริปโทฯ รายใหญ่ที่สุดในโลก รายงานว่า สัดส่วนการใช้ Bitcoin เพื่อชำระเงินในปี 2021 ลดลงเหลือ 65% จาก 92% ในปี 2020 ส่วน Ether อยู่ที่ 15% ขณะที่การใช้ Stablecoin เพื่อชำระเงินเพิ่มขึ้นสู่ 13% ด้านเหรียญใหม่ๆ อย่าง Dogecoin, Shiba Inu และ Litecoin คิดเป็นสัดส่วนรวมที่ 3%

ผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้ Stablecoin หรือคริปโทฯ ที่มูลค่าค่อนข้างคงที่มากขึ้น เพราะมีราคาผันผวนน้อยกว่า Bitcoin ซึ่งปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่แล้ว ขณะที่เหรียญอื่นๆ อย่าง Dogecoin ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 ม.ค.) Elon Musk ทวีตข้อความว่า Tesla รับชำระด้วย Dogecoin แล้ว

หลายคนคงจำกันได้ว่าการใช้ Bitcoin ซื้อสินค้าครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2010 ที่พิซซ่า 2 ถาด ถูกซื้อไปในราคา 10,000 BTC แต่ตอนนี้นักลงทุนจำนวนมากเลือกถือ Bitcoin เพื่อเก็งกำไรมากกว่านำมาใช้ชำระเงิน เนื่องจากราคา Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 60% ในปี 2021 แม้จะเผชิญความผันผวนในช่วงไตรมาส 4 ของปีก็ตาม

BitPay รายงานว่า ผู้คนมักใช้สกุลเงินดิจิทัลในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา รถยนต์ เรือ รวมถึงทองคำ โดยปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยในปี 2021 เพิ่มขึ้นถึง 31% จาก 9% ในปี 2020 ขณะที่ปริมาณการชำระเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2021 เพิ่มขึ้น 57% จากปี 2020

Stephen Pair ซีอีโอของ BitPay กล่าวว่า การร่วงลงครั้งล่าสุดของคริปโทฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักลงทุนมากเท่าตอนปี 2018 โดยแม้การใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยจะได้รับผลกระทบ แต่การลดลงโดยรวมนั้นน้อยลงมาก ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นว่าการปรับฐานอาจเกิดแค่ในระยะสั้น รวมถึงฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางขึ้นมากของวงการคริปโทฯ

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-16/bitcoin-s-dominance-of-crypto-payments-is-starting-to-erode?sref=e4t2werz

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

FINNOMENA Market Alert: หุ้นเวียดนามร่วง 2% ด้วยแรงขายทำกำไร

FINNOMENA Investment Team
FINNOMENA Market Alert: หุ้นเวียดนามร่วง 2% ด้วยแรงขายทำกำไร

ดัชนี VNI ของเวียดนาม ปรับตัวลงปิดตลาดที่ 2.81% โดยมีหุ้นปรับตัวลงทั้งหมด 805 บริษัท ขณะที่ปรับตัวขึ้นเพียง 180 บริษัท ไม่เปลี่ยนแปลง 669 บริษัท การปรับตัวลงในวันนี้เกิดขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นำโดยอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาฯ เช่นเดียวกับกลุ่มการเงิน ส่วนหุ้นในดัชนี VN 30 มีเพียง 3 บริษัทที่ปรับตัวขึ้นสวนทิศทางตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นก็ยังถูกพยุงด้วยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มการเงินอย่าง Vietcombank (VCB) ที่ปรับตัวขึ้นปิดตลาดที่ 3.12%

FINNOMENA Investment Team มองว่าการปรับตัวในวันนี้เป็นการขายทำกำไรระยะสั้น และยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนาม ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นกว่า

อ้างอิง: en.vietstock.vn, finance.vietstock.vn, Investing.com

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

ROE คือ อะไร? ช่วยเจาะลึกคุณภาพการดำเนินการของบริษัทได้อย่างไร?

Investment Reader
ROE คือ อะไร?

นักลงทุนทุกคนคงอยากจะหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกันใช่ไหมครับ หุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนควรจะเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีและผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการลงทุนคือ ROE (Return on Equity)

แล้ว ROE คืออะไร?

ROE คือ Net Profit (กำไรสุทธิ) หารด้วย Equity (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งถ้าหุ้นนั้น ๆ มี ROE ไม่น้อยกว่า 15% จะถือว่าเป็นหุ้นที่สร้างกำไรได้สูงโดยไม่ต้องใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนั่นเอง

เราลองมาดูที่ส่วนประกอบของ ROE กัน เริ่มจาก Equity กันก่อน จากแผนภาพนี้นะครับ

roe

(อ้างอิงจากหนังสือ คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ โดยคุณธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์)               

บริษัทจะเริ่มต้นจากการระดมทุน (E, Equity) มาสร้างทรัพย์สิน (A, Asset) แล้วนำทรัพย์สินที่ได้มาสร้างรายได้ (R, Revenue) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคือกำไร (P, Profit) และกำไรหลังจากหักเงินปันผล จะเรียกว่ากำไรสะสม ส่วนนี้จะถูกทบกลับมาที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอีกที ทำให้ E เยอะขึ้น แต่ถ้าบริษัทขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง

ดังนั้นสำหรับบริษัทที่มีกำไร E จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้ากำไรไม่เติบโตมากพอ ROE จะลดลงได้ครับ บริษัทที่สามารถสร้างกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้ ROE ยังอยู่ในระดับสูงต่อไป แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ ROE สูงได้อีกครับ นั่นคือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin), Asset Turnover (การหมุนรอบของทรัพย์สิน) และ Equity Multiplier  ตามสมการดังนี้ครับ

roe

แล้วสัดส่วนต่าง ๆ ที่ใช้คิด ROE คืออะไร?

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ROE ประกอบไปด้วย Net Profit Margin Asset Turnover และ Equity Multiplier เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าสัดส่วนแต่ละตัวหมายถึงอะไร เพื่อที่จะได้เข้าใจที่มาที่ไปอย่างถ่องแท้ครับ

Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)

Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) คือ อัตราส่วนกำไรสุทธิที่นำมาใช้ดูว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรในบรรทัดสุดท้ายเท่าไร ซึ่งแตกต่างจาก Gross Margin (อัตราส่วนกำไรขั้นต้น) ที่จะอยู่ในบรรทัดหลังหักต้นทุนการขายเบื้องต้น (ยังไม่มีค่าใช้จ่ายภาษี ดอกเบี้ยต่าง ๆ) ซึ่ง Net Profit Margin ถือเป็นอัตราส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนกำไรสุทธิของบริษัทได้เป็นอย่างดีในการประเมินศักยภาพของบริษัท

หากคิดเล่น ๆ ถ้าเรารู้ว่าในอนาคตบริษัท Burger Queen มีแนวโน้มที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา และเราศึกษาสอบถามมาอย่างดีจากผู้บริหารแล้วว่าปกติรายได้ต่อสาขาต่อปีของ Burger Queen คือ 100,000 เหรียญ

ดังนั้นในอนาคตหากมีการเปิดเพิ่มอีก 5 สาขา รายได้ของ Burger Queen ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 เหรียญ และหาก Burger Queen เป็นบริษัทที่รักษา Net Profit Margin ได้คงที่สม่ำเสมอ ๆ มาก ๆ เราก็จะสามารถนำตัว Net Profit Margin มาประเมินกำไรสุทธิในอนาคตได้ ผ่านการนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับของเก่านั่นเอง

ซึ่งถ้าจะไหลต่อไปมากกว่านั้นเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบริษัท Burger Queen แพงหรือไม่? เช่น เราอาจจะเอามาเทียบกับค่า P/E ในปัจจุบันจากเดิมอาจจะอยู่ที่ 10 เท่า แต่ถ้าเค้าทำได้ตามที่พูดปุ๊ป PE อาจจะดันลงมาเหลือ 5 เท่าอะไรประมาณนี้ครับ มีประโยชน์มาก ๆ

นอกจากนั้นตัว Net Profit Margin ยังสามารถนำมาใช้เทียบศักยภาพของบริษัทหากเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย โดยเราอาจจะเอา Burger Queen ไปเทียบกับ McDonaldPump ว่าเค้ามี % ที่สูงกว่าหรือไม่ ถ้ามีเเล้วเป็นเพราะอะไร มาจากปัจจัยที่มีความได้เปรียบสูงหรือเปล่า เช่น Burger Queen อาจมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่าจนส่งผลให้ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าเป็นต้น

Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม)

Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม) คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดว่าบริษัทนั้น ๆ มีนำสินทรัพย์ที่มีไปสร้างยอดขายได้เยอะขนาดไหนซึ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งดี โดยจะมีหน่วยเป็นเท่า

Asset Turnover มีประโยชน์ในการวัดศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้สินทรัพย์ในการทำเงินยกตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมอสังหาฯ หรือโรงแรมเป็นต้น แต่อาจจะไม่เหมาะนักหากนำไปใช้กับธุรกิจบริการซึ่งอาจจะใช้คนหรือเทคโนโลยีเป็นหลัก

โดยหลักการใช้ Asset Turnover ก็เช่นเดียวกันกับ Net Profit Margin เพราะ การที่จะเทียบว่ารายนี้เก่งกว่าอีกรายยังไง เราไม่ควรจะเอาหมูไปเทียบไก่ แต่เราควรเอาหมูไปเทียบกับหมู ไก่ไปเทียบกับไก่ จะสมเหตุสมผลกว่าครับ

Equity Multiplier (อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)

Equity Multiplier (อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) คือ คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดว่าบริษัทนั้น ๆ มีสินทรัพย์เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้น ๆ มีการกู้ยืมมาลงทุนหรือใช้ในกิจการมากแค่ไหน ซึ่งหากสัดส่วนนี้ยิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้น ๆ มีการ่ใช้การกู้ยืมมาสร้างธุรกิจมากเท่านั้น ในโลกความเป็นจริงหากเราสังเกตได้ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งพอจะทำอะไรเพิ่มสักทีก็ใช้วิธีกู้มาอย่างเดียว แล้วพอมาเช็กอัตราส่วน Equity Multiplier แล้วยังอยู่ในระดับที่สูงหากเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีก อย่างนี้ก็พอจะบอกได้บริษัทนี้มีการใช้อัตราทดสูงกว่าบริษัทอื่นครับถือได้ว่ามีความเสี่ยงมากกว่า (จากหนี้ที่ต้องชำระคืนและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดทอนกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท) อีกทั้งอาจจะบ่งชี้ได้ว่าบริษัทนี้อาจจะไมไ่ด้มีธุรกิจที่แข็งแกร่งมากนัก เพราะ ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยความสุดยอดของตนเองต้องใช้การเพิ่มกู้ยืมอยู่เรื่อย ๆ (ทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะครับ)

ส่วนเสริม: วิธีการคิด Equity Multiplier ในอีกรูปแบบหนึ่ง

โดยปกติแล้ว ทรัพย์สิน  = ส่วนของผู้ถือหุ้น + หนี้สิน ดังนั้น Equity Multiplier เขียนได้อีกอย่างว่า

equity multiplier

บริษัทที่มีอัตรากำไรสุทธิสูง ขายสินค้าได้เก่ง และมีสัดส่วนการใช้หนี้สินมาก (DE Ratio สูง) จะมี ROE สูง บางทีปัจจัยที่ทำให้ ROE สูงอาจจะมีแค่ 1-2 ปัจจัยก็ได้ แต่บริษัทที่สุดยอดจริงๆ ควรทำ ROE ได้สูงจากปัจจัย 2 ตัวแรก เพราะเป็นปัจจัยที่เกิดจากความสามารถของบริษัทครับ (สร้างอัตรากำไรได้สูง และขายของได้เก่ง)

ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือการก่อหนี้ ก็เป็นปัจจัยเพิ่ม ROE ได้เหมือนกัน แต่บริษัทไม่ควรมีส่วนนี้มากจนเกินไปครับ เพราะจะทำให้ปัจจัยแรก (กำไรสุทธิ) ลดลงได้จากดอกเบี้ยที่จ่ายสูงขึ้น ดังนั้นในการเลือก ROE เราควรวิเคราะห์ที่มาของ ROE อีกชั้นหนึ่งนะครับ

หวังว่าเมื่อทำความรู้จักกับ ROE กันแล้ว ต่อไปนักลงทุนน่าจะสามารถมองหาหุ้นที่ ROE สูงๆ จากคุณภาพการดำเนินการของบริษัทได้จริงๆ ครับ

อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/

ดาวน์โหลดฟรี! Weekly Market Insight ฉบับล่าสุด

FINNOMENA Investment Team
ดาวน์โหลดฟรี! Weekly Market Insight ฉบับล่าสุด (จำนวนจำกัด)

     Weekly Market Insight ประจำสัปดาห์ 17 – 23/01/65

พิเศษ! สำหรับสมาชิก FINNOMENA

ดาวน์โหลดฟรี “มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์”

(ถ้าเปิดจากโทรศัพท์แล้วดูแบบ preview ไม่ได้ ให้กดดาวน์โหลดมุมขวาบน)

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/01/2022 “จีน GDP ปี 2021 โต 8.1% ดีกว่าคาด จับตามาตรการควบคุม ‘โอมิครอน’ ก่อนตรุษจีน และโอลิมปิกฤดูหนาว” พร้อมสรุปเนื้อหา

THE OPPORTUNITY
FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/01/2022 “จีน GDP ปี 2021 โต 8.1% ดีกว่าคาด จับตามาตรการควบคุม ‘โอมิครอน’ ก่อนตรุษจีน และโอลิมปิกฤดูหนาว” พร้อมสรุปเนื้อหา

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/01/2022

“จีน GDP ปี 2021 โต 8.1% ดีกว่าคาด จับตามาตรการควบคุม ‘โอมิครอน’ ก่อนตรุษจีน และโอลิมปิกฤดูหนาว”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,911.81 -201.81 จุด (-0.56%) S&P500 ปิดที่ 4,662.85 +3.82 จุด (+0.08%) Nasdaq 14,893.75 ปิดที่ +86.94 จุด (+0.59%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,161.48 +2.05 จุด (+0.09%) VIX index อยู่ที่ 19.19 (-5.51%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,272.19 -43.71 จุด (-1.01%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,883.24 -148.35 จุด (-0.93%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,143.00 -58.14 จุด (-0.81%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,542.95 จุด -20.90 จุด (-0.28%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,124.28 จุด -364.85 จุด (-1.28%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,726.73 จุด -39.19 จุด (-0.82%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,383.32 จุด -46.45 จุด (-0.19%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,672.63 จุด -7.39 จุด (-0.44%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,523.57 จุด -2.86 จุด -0.19%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,818.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.988 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 83.56 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 86.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 ม.ค. 2565) Bitcoin 42,721.0 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,285.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 486.42 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ราคาน้ำมัน (+7.9%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+2.1%) และ หุ้นสหราชอาณาจักร (+1.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.8%), พันธบัตรหรือตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (-0.6%) และ Global REIT (-0.5%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี IBOVA บราซิล (+4.4%), ดัชนีจีน H-Shares (+2.7%) และดัชนี MSCI EM. (+2.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนีจีน A-Shares (-2.4%), หุ้นเกาหลี (-0.6%) และหุ้นเวียดนาม (-0.5%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+5.5%), Industrials (+0.5%) และ Communication Service (+0.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Real Estate (-1.4%), Health Care (-1.2%) และ Consumer Discretionary (-0.9%)

เยอรมนีรายงาน GDP ปี 2021 +2.7% จากปี 2020 ที่ติดลบ -4.6% สหราชอาณาจักรรายงาน GDP เดือนพฤศจิกายน +0.9% เติบโตกลับไปเทียบเท่าระดับก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

จีนตรวจพบเชื้อ COVID-19 รายแรกในปักกิ่ง 3 สัปดาห์ก่อนงานโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้น

Reuters คาดการณ์ GDP จีนปี 2022 +5.2% เศรษฐกิจจีนกำลังเจอความท้าทายจากการเริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก Reuters คาดการณ์ธนาคารกลางจีนมีโอกาสที่จะปรับลด RRR ลง 50bps. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ล่าสุดมีการประกาศ GDP ปี 2021 ของจีน ออกมา +8.1% ดีกว่าที่คาดการณ์ และธนาคารกลางจีนมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ

Bitcoin กำลังถูกท้าทายมากขึ้น หลักจากเหรียญทางเลือกได้รับการยอมรับให้รับชำระค่าสินค้ามากขึ้น โดยล่าสุด Tesla อกอมาประกาศรับเหรียญสกุล Dogecoin ให้สามารถใช้ซื้อสินค้าได้แล้ว แม้จะยังไม่รับชำระการซื้อรถยนต์ด้วย Dogecoin

JPMorgan ประกาศผลประกอบการ รายได้ 3.035 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ EPS อยู่ที่ 3.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ดีกว่าคาดการณ์ แต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง จากการที่ธนาคารออกมาปรับลดคาดการณ์รายได้ในปีนี้ สาเหตุมาจากทั้งค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจากเรื่องของเงินเฟ้อและแรงงานที่ขาดแคลน

Citi Group รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่คาดการณ์ แต่แนวโน้มค่าใช้จ่ายในอนาคตมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสถัดไป ขณะที่ Well Fargo รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์

BlackRock รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Twitter ของกรมสรรพากรถูกแฮ็ค มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และโฆษณา NFT แต่ยังยืนยันระบบสารสนเทศยังให้บริการได้ตามปกติ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 6,929 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย

News Update: จีนเผย GDP ปี 2021 โต 8.1% แรงหนุนจากการขยายตัวของภาคการผลิต แต่ยอดค้าปลีกชะลอตัว เพิ่มขึ้นเพียง 1.7%

THE OPPORTUNITY
News Update: จีนเผย GDP ปี 2021 โต 8.1% แรงหนุนจากการขยายตัวของภาคการผลิต แต่ยอดค้าปลีกชะลอตัว เพิ่มขึ้นเพียง 1.7%

จีนเผยตัวเลข GDP 2021 โต 8.1% จากปีก่อนหน้า ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนสามารถชดเชยยอดค้าปลีกที่ชะลอตัวลงได้

เช้านี้ (17 ม.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงาน GDP ไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของ Reuters ที่ 3.6% ขณะที่ GDP ตลอดทั้งปี 2021 เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จีนที่ 8.4%

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 4.3% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของ Reuters ที่เพียง 3.6% อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 1.7% ต่ำกว่าคาดการณ์ของ Reuters ที่ 3.7%

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 2021 ขยายตัว 4.9% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.8% ขณะที่อัตราการว่างงานในเมืองเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 5.1% ซึ่งใกล้กับค่าเฉลี่ย แต่อัตราการว่างงานในเมืองของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี อยู่ในระดับสูงมากที่ 14.3%

สำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวในแถลงการณ์ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ภายใต้แรงกดดัน 3 อย่าง ได้แก่ การหดตัวของอุปสงค์ อุปทานที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน (Supply Shock) และความคาดหวังที่ลดลง

อ้างอิง:  https://www.cnbc.com/2022/01/17/china-economy-gdp-for-december-and-full-year-2021.html

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

FINNOMENA Tactical Call: Stop Loss หลัง CSI 300 หลุดแนวรับสำคัญ

FINNOMENA Investment Team
FINNOMENA Tactical Call: Stop Loss หลัง CSI 300 หลุดแนวรับสำคัญ

ช่วงเวลาที่ผ่านมาดัชนี CSI 300 ได้รับแรงกดดันจากปัญหาอสังหาฯ, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ, นโยบาย Covid Zero แม้ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ย แต่การระบาดอีกระลอกของ Covid รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินโลกได้สร้างแรงกดดันทำให้วันที่ 13 ม.ค. 2022 ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,800 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญและเป็นจุด Stop Loss ของคำแนะนำ Tactical Call ดัชนี CSI 300 ที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมา

วันที่ 13 ม.ค. 2022 ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,800 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญและเป็นจุด Stop Loss ของคำแนะนำแบบ Tactical Call ดัชนี CSI 300 ที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2021 FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBCHA และ KT-Ashares-A เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และจำกัดความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาดัชนี CSI 300 ได้รับแรงกดดันจากปัญหาอสังหาฯ, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ, นโยบาย Covid Zero แม้ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ย แต่การระบาดอีกระลอกของ Covid รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินโลกก็สร้างแรงกดดันต่อดัชนี CSI 300 จนหลุดแนวรับสำคัญ รูปที่ 1 : กราฟ CSI 300 TF Day Source : Tradingview.com | As of 14/1/2022 รูปที่ 2 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : IMF.Org | As of October 2021 อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ ดัชนี CSI 300 จากแนวโน้มการบริโภค และรายได้ของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเหนือกว่าทั่วโลกโดยเฉลี่ย รูปที่ 3 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : Bloomberg | As of 14/01/2022 อย่างไรก็ตามในะระยะสั้นเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่ำกว่าระดับ 5% จากแนวโน้มการแพร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีนมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง หนุนให้ทางการต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งมักส่งผลให้ดัชนี CSI300 สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อมา รูปที่ 4 : China Credit Impulse & CSI Index Performance (% YoY) | As of 07/01/2022 ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงยังแนะนำถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อย่าง Long Term Call โดยที่แนะนำกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ตามแนวรับสำคัญที่ 4,500 จุด และ 4,100 จุดตามลำดับ หรือเมื่อท่าทีของรัฐบาลจีนต่อการควบคุมบริษัทต่างๆ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ใน Private Wealth Port อย่าง GAR นั้นยังคงแนะนำถือครองการลงทุนต่อไป เนื่องจากในพอร์ตการลงทุนได้มีการจัด Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนลดความผันผวนแล้ว FINNOMENA Investment Team

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBCHA และ KT-ASHARES-A เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และจำกัดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแบบ Tactical Call ที่เป็นแนวการลงทุนแบบเก็งกำไร

วันที่ 13 ม.ค. 2022 ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,800 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญและเป็นจุด Stop Loss ของคำแนะนำแบบ Tactical Call ดัชนี CSI 300 ที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2021 FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBCHA และ KT-Ashares-A เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และจำกัดความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาดัชนี CSI 300 ได้รับแรงกดดันจากปัญหาอสังหาฯ, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ, นโยบาย Covid Zero แม้ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ย แต่การระบาดอีกระลอกของ Covid รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินโลกก็สร้างแรงกดดันต่อดัชนี CSI 300 จนหลุดแนวรับสำคัญ รูปที่ 1 : กราฟ CSI 300 TF Day Source : Tradingview.com | As of 14/1/2022 รูปที่ 2 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : IMF.Org | As of October 2021 อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ ดัชนี CSI 300 จากแนวโน้มการบริโภค และรายได้ของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเหนือกว่าทั่วโลกโดยเฉลี่ย รูปที่ 3 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : Bloomberg | As of 14/01/2022 อย่างไรก็ตามในะระยะสั้นเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่ำกว่าระดับ 5% จากแนวโน้มการแพร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีนมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง หนุนให้ทางการต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งมักส่งผลให้ดัชนี CSI300 สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อมา รูปที่ 4 : China Credit Impulse & CSI Index Performance (% YoY) | As of 07/01/2022 ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงยังแนะนำถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อย่าง Long Term Call โดยที่แนะนำกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ตามแนวรับสำคัญที่ 4,500 จุด และ 4,100 จุดตามลำดับ หรือเมื่อท่าทีของรัฐบาลจีนต่อการควบคุมบริษัทต่างๆ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ใน Private Wealth Port อย่าง GAR นั้นยังคงแนะนำถือครองการลงทุนต่อไป เนื่องจากในพอร์ตการลงทุนได้มีการจัด Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนลดความผันผวนแล้ว FINNOMENA Investment Team

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ ดัชนี CSI 300 จากแนวโน้มการบริโภค และรายได้ของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเหนือกว่าทั่วโลกโดยเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางการจีนดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางการจีนประกาศตัวเลข GDP Q4/2021 ออกมาดีกว่าคาดที่ระดับ 4.0% (YoY) เหนือกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.6% (YoY) แต่ยังหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.9% (YoY) ส่งผลให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) เสริมสภาพคล่องเข้าระบบกว่า 200,000 ล้านหยวน พร้อมด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย MLF ลง 0.10% สู่ระดับ 2.85% เป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่เมษายน 2020 

วันที่ 13 ม.ค. 2022 ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,800 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญและเป็นจุด Stop Loss ของคำแนะนำแบบ Tactical Call ดัชนี CSI 300 ที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2021 FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBCHA และ KT-Ashares-A เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และจำกัดความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาดัชนี CSI 300 ได้รับแรงกดดันจากปัญหาอสังหาฯ, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ, นโยบาย Covid Zero แม้ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ย แต่การระบาดอีกระลอกของ Covid รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินโลกก็สร้างแรงกดดันต่อดัชนี CSI 300 จนหลุดแนวรับสำคัญ รูปที่ 1 : กราฟ CSI 300 TF Day Source : Tradingview.com | As of 14/1/2022 รูปที่ 2 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : IMF.Org | As of October 2021 อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ ดัชนี CSI 300 จากแนวโน้มการบริโภค และรายได้ของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเหนือกว่าทั่วโลกโดยเฉลี่ย รูปที่ 3 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : Bloomberg | As of 14/01/2022 อย่างไรก็ตามในะระยะสั้นเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่ำกว่าระดับ 5% จากแนวโน้มการแพร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีนมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง หนุนให้ทางการต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งมักส่งผลให้ดัชนี CSI300 สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อมา รูปที่ 4 : China Credit Impulse & CSI Index Performance (% YoY) | As of 07/01/2022 ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงยังแนะนำถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อย่าง Long Term Call โดยที่แนะนำกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ตามแนวรับสำคัญที่ 4,500 จุด และ 4,100 จุดตามลำดับ หรือเมื่อท่าทีของรัฐบาลจีนต่อการควบคุมบริษัทต่างๆ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ใน Private Wealth Port อย่าง GAR นั้นยังคงแนะนำถือครองการลงทุนต่อไป เนื่องจากในพอร์ตการลงทุนได้มีการจัด Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนลดความผันผวนแล้ว FINNOMENA Investment Team

เมื่อประกอบกับแนวโน้มระยะสั้นที่เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่ำกว่าระดับ 5% จากแนวโน้มการแพร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีนมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง หนุนให้ทางการต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นต่อไป ซึ่งมักส่งผลให้ดัชนี CSI300 สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อมา

วันที่ 13 ม.ค. 2022 ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,800 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญและเป็นจุด Stop Loss ของคำแนะนำแบบ Tactical Call ดัชนี CSI 300 ที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2021 FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน SCBCHA และ KT-Ashares-A เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และจำกัดความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาดัชนี CSI 300 ได้รับแรงกดดันจากปัญหาอสังหาฯ, มาตรการควบคุมจากภาครัฐ, นโยบาย Covid Zero แม้ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ย แต่การระบาดอีกระลอกของ Covid รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินโลกก็สร้างแรงกดดันต่อดัชนี CSI 300 จนหลุดแนวรับสำคัญ รูปที่ 1 : กราฟ CSI 300 TF Day Source : Tradingview.com | As of 14/1/2022 รูปที่ 2 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : IMF.Org | As of October 2021 อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ ดัชนี CSI 300 จากแนวโน้มการบริโภค และรายได้ของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเหนือกว่าทั่วโลกโดยเฉลี่ย รูปที่ 3 : คาดการณ์ GDP ปี 2021 - 2022 Source : Bloomberg | As of 14/01/2022 อย่างไรก็ตามในะระยะสั้นเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่ำกว่าระดับ 5% จากแนวโน้มการแพร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีนมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง หนุนให้ทางการต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งมักส่งผลให้ดัชนี CSI300 สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อมา รูปที่ 4 : China Credit Impulse & CSI Index Performance (% YoY) | As of 07/01/2022 ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงยังแนะนำถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อย่าง Long Term Call โดยที่แนะนำกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ตามแนวรับสำคัญที่ 4,500 จุด และ 4,100 จุดตามลำดับ หรือเมื่อท่าทีของรัฐบาลจีนต่อการควบคุมบริษัทต่างๆ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ใน Private Wealth Port อย่าง GAR นั้นยังคงแนะนำถือครองการลงทุนต่อไป เนื่องจากในพอร์ตการลงทุนได้มีการจัด Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนลดความผันผวนแล้ว FINNOMENA Investment Team

ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงยังแนะนำถือครองการลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะยาว อย่าง Long Term Call โดยที่แนะนำกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ตามแนวรับสำคัญที่ 4,500 จุด และ 4,100 จุดตามลำดับ หรือเมื่อท่าทีของรัฐบาลจีนต่อการควบคุมบริษัทต่างๆ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่ใน Private Wealth Port อย่าง GAR นั้นยังคงแนะนำถือครองการลงทุนต่อไป เนื่องจากในพอร์ตการลงทุนได้มีการจัด Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนลดความผันผวนแล้ว

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

FINNOMENA x Franklin Templeton I เจาะลึกโอกาสการลงทุนระหว่าง 2 โลก ตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

FINNOMENA x Franklin Templeton
FINNOMENA x Franklin Templeton I เจาะลึกโอกาสการลงทุนระหว่าง 2 โลก ตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

พบกับ Session พิเศษ เจาะลึกโอกาสการลงทุนระหว่าง 2 โลก ตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

ผ่านมุมมองของ FINNOMENA และ Franklin Templeton ในเวอร์ชั่นภาษาไทย

โดยจิรัฐิติ ขันติพะโล และอธินชา ชินวรนนท์ Portfolio Specialist FINNOMENA

รายละเอียดเพิ่มเติม ความร่วมมือระหว่าง FINNOMENA x Franklin Templeton

FINNOMENA x Franklin Templeton : https://finno.me/ftxfinnomena​

FINNOMENA x Franklin Templeton Investor Base : https://finno.me/investorbase​

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

FINNOMENA
เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

ในโลกการลงทุนก็เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ไม่ได้จบแค่ภายในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องมีการวางแผน หาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งหาเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพราะในระหว่างการเดินทางเราอาจจะเจอทั้งอุปสรรค ความท้าทาย เหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือแม้แต่เรื่องราวดีดีสลับกันไป 

วันนี้เราอยากชวนทุกคนมาลองทบทวนตัวเองบนเส้นทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนว่า คุณเป็นนักลงทุนสายไหน? และระหว่างเส้นทางนี้มีอะไรที่จะช่วยให้คุณสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นบ้าง?

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

The Observer นักสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของโลกการลงทุนผู้รับฟังทุกสิ่ง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มได้ยินคนคุยเรื่องการลงทุนกันแบบแว่ว ๆ ได้ยินคนพูดถึง Fed การลด QE ลดดอกเบี้ยแล้วรู้สึกว่าคนที่พูดเหล่านั้นเซียนแบบสุด ๆ เข้าถึงยาก แต่คุณก็ยังชอบฟัง เพราะได้ความรู้ และหวังว่าสักวันจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายได้

คุณคือ The Observer นักสังเกตการณ์ตัวยงที่พร้อมรับฟัง ชอบเสพข่าวสาร แต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนอย่างไรดี ต้องการหาความรู้ก่อน เช่น PE คืออะไร QE คืออะไร ยังไม่ได้อยากเลือกแนวทางการลงทุนขนาดนั้น บ้างก็เป็นสายติสท์หรือสายอาร์ทที่ลองลงทุนแล้วไม่ชอบเลย แต่เห็นคนพูดกันหมดและรู้แค่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้เงินทำงาน (อ่าน “พ่อรวยสอนลูก” มา) หรือบางคนก็เลือกจะลุยต่อและพัฒนากลายเป็นนักลงทุนขั้นถัด ๆ ไป

FINNOMENA จะเปรียบเสมือนประตูสู่โลกการลงทุนให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้ทุก ๆ ท่านดังโลโก้บริษัทของเรา หากใครยังไม่คุ้นเคยกับ FINNOMENA คุณสามารถลองเข้าเว็บไซต์ของเรา ติดตามเราจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับชมคอนเทนต์ข่าวสารการลงทุนกันได้ เป็นเรื่องดีที่คุณหาความรู้ก่อนเริ่มลงทุน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็อยากให้คุณลองลงลุยสนามด้วยเช่นกัน

สำหรับ The Observer ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุน ยังไม่มั่นใจหรืออยากเริ่มแต่ก็ยังไม่พร้อม สิ่งที่จะมาช่วยคุณได้คือคำแนะนำแบบครบวงจร ซื้อเมื่อไร ขายเมื่อไร ปรับพอร์ตเมื่อไร จากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวเพื่อให้คุณได้เริ่มลงทุนอย่างจริงจังและไปถึงเป้าหมายการเงินได้อย่างใจหวัง 

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

The Explorer นักสำรวจไฟแรงที่กำลังท่องโลกการลงทุนอันกว้างใหญ่พร้อมเสี่ยงในโลกการลงทุน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ทุกข่าวสาร Fed ขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร? ประชุม FOMC วันไหน? GDP CPI และ Non-farm payroll ประกาศตัวเลขเมื่อไร ส่งผลต่อราคาขนาดไหน รู้ทุกข่าวสารการลงทุน อีกทั้งบางคนยังซื้อตามเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ โค้ช ๆ ที่บอกคุณมาว่าดี เพราะ คุณฟังแล้วรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจหรือภูมิฐานสุด ๆ หากคุณเป็นอย่างที่กล่าวมา ยินดีด้วยครับ คุณได้กลายเป็น The Explorer เรียบร้อยแล้ว

The Explorer นักลงทุนผู้หาญกล้าไฟแรง มักมาพร้อมกับเครื่องมือ Technical อันแรงกล้า RSI 30 70 หรือ MA 50 ตัด 200 คุณรู้หมดแน่นอน!! อีกทั้งยังพร้อมเลือกลงทุนและซิ่งไปกับสินทรัพย์ที่ร้อนแรงแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นคริปโตฯ Forex หุ้น IPO หรือ หุ้นสายซิ่ง พร้อมเสี่ยงพร้อมมันส์ พร้อมบวกพร้อมรวยแบบ 100% 200% 300% ในวันเดียวหรือไม่กี่ข้ามคืน!

แต่อนิจจาเมื่อลงทุนมาสักพักหนึ่งดันโดนตลาดหุ้นดัดหลังเสียอย่างนั้น บ้างก็คงความมั่นใจเต็มอกสู้ต่อไป หาคำคมเติมพลังใจมาอ่าน บ้างก็สับสน บ้างก็ถอดใจขออยู่ห่างการลงทุนเสียดีกว่า หรือเลวร้ายกว่านั้นบางคนอาจจะหันตัวไปเป็นโค้ชขายคอร์สการลงทุนแบบผิด ๆ ที่ยังไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังหลอกทั้งตนเองและคนอื่นอยู่

นักลงทุนประเภทนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะสู้ต่อหรือกลับตัวกลับใจ เพราะยังพอมีเวลาเหลือสำหรับการลองผิดลองถูก และมักจะเริ่มหันมาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยตัดสินใจ ดูแลหรือเริ่มหาความรู้ในการเลือกลงทุนเอง 

สิ่งที่จะมาช่วยคุณได้ก็คือคำแนะนำแบบ Real-time โดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวที่รู้ลึกรู้จริงเพื่อให้คุณสามารถเกาะกระแสคว้าโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจได้อย่างสม่ำเสมอ ณ ตอนนั้น ๆ ได้ โดยไม่ปล่อยให้คุณโต้คลื่นอย่างโดดเดี่ยว (อีกทั้งถ้ามีคำแนะนำที่ช่วยให้หลุดดอยด้วยก็น่าจะดีแท้)

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

The Expert ผู้ถูกตลาดดัดหลังแต่แสวงหาความรู้นำทางเพื่อพิชิตโลกการลงทุน

เป็นสายที่ต่อยอดมาจาก The Explorer ที่ถูกพัฒนามาอีกขั้นหลังจากถูกตลาดดัดหลังและมาหาความรู้อย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้รู้ลึก รู้จริงในเรื่องการลงทุน

คุณคือ The Expert ซึ่งพบได้ในนักลงทุนรุ่นเก๋ามีประสบการณ์ในตลาดมาอย่างโชกโชน บ้างก็เป็นผู้บริหารระดับสูง บ้างก็มาถึงช่วงชีวิตที่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหลักเป็นแหล่ง เริ่มพอใจกับชีวิต มีรายได้ที่ตอบโจทย์ตามวัยแล้ว หรือบางท่านก็อาจจะมีภาระที่ต้องดูแล เช่น ลูก หนี้สินต่าง ๆ ค่างวดบ้านหรือรถยุโรปสุดหรูที่กำลังผ่อนอยู่

นักลงทุนกลุ่มนี้อาจจะเคยติดดอยหุ้นวัฏจักรหรือหุ้นร้อนแรงเมื่อปี 40 โดนผู้บริหารหรือโบรกเกอร์ปั่นให้ซื้อหุ้นของบริษัทตอนที่ตลาดกำลังร้อนแรงสุด ๆ และหุ้นก็ไม่เคยมาเหยียบ ณ จุด ๆ นั้นอีกเลย

นักลงทุนประเภทนี้เริ่มมีความรู้ในระดับที่น่านับถือ คุยการลงทุนเชิงลึกเริ่มเป็นล่ำเป็นสัน รู้ว่าตลาดไม่ได้ง่ายและอาจจะไม่ได้ยากถ้าตั้งใจศึกษาพัฒนาระดับจิตใจและความรู้ให้แกร่งเพียงพอ แต่บางท่านอาจพอใจกับชีวิตเรียบร้อยแล้วและเลือกที่จะศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ 

หากคุณเป็นนักลงทุนประเภท Expert ยินดีด้วยคุณเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์และมีความเข้าใจทางด้านการลงทุนและความไม่แน่นอนของตลาดมาเรียบร้อยแล้ว บางคนอาจจะเริ่มคิดว่าการลงทุนระยะยาวแบบไม่ต้องไปยุ่งหรือให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลน่าจะตอบโจทย์และช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

นักลงทุนประเภทนี้อาจเริ่มสร้างผลตอบแทนที่ดีพอสมควรจากการลงทุนในระยะยาว แต่บางคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกและอาจเริ่มหาตัวช่วยที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตของผลตอบแทน

สิ่งที่จะมาช่วยคุณได้คือที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวมากความสามารถ มีกลยุทธ์ทางเลือกในรูปแบบที่หลากหลายน่าสนใจให้คุณเลือกสรรได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตของคุณเติบโตได้มากกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

The Solo นักลงทุนสายลุยเดี่ยวผู้พร้อมจู่โจมในโลกการลงทุน

นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นนักลงทุนสายลุยเดี่ยวที่พกพาองค์ความรู้ทั้งการลงทุนและจิตวิทยา รวมถึงอาจตัดสินใจเลือกแนวทางที่ตนพร้อมจะเป็นและลุยไปให้สุดตัวไม่ว่าจะเป็น VI (นักลงทุนเน้นคุณค่า) ผู้สืบหามูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนในทุกสิ่ง หรือบางคนก็อาจจะเลือกคิดมูลค่าคร่าว ๆ ซื้อธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดและอาจเป็นผู้ชนะในระยะยาว นอกจากนั้นนักลงทุนประเภทนี้ยังสามารถแยกย่อยเป็นสายพื้นฐานล้วน ๆ หรือสายผสมเทคนิคอลได้อีกด้วย

บางท่านก็อาจจะเลือกแนวทางไปเป็น Trader (เทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไร) ซึ่งหลายคนอาจผันตัวไปเป็น Trader ผู้เข้าใจเรื่องการลงทุนในเชิงเทคนิคแบบลึกซึ้ง เริ่มรู้ว่าสุดยอด Indicators หรือ Holy Grail แห่งยุคหาได้ยาก ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเพื่อยืนระยะและสร้างผลตอบแทนให้ได้ในระยะยาว ซึ่งอาจจะแยกย่อยเป็นสายเทคนิคอลเพียว ๆ (น่าจะหาได้ยาก) สาย Quant (ผู้ยืดหยุ่นและทดสอบย้อนหลังทุกปัจจัย) เป็นสาย Macro fundamentalist หรือ Micro fundamentalist (ผู้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในเชิงภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ การเงินหรือแม้แต่ปัจจัยเฉพาะตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ )

นักลงทุนเหล่านี้รู้ว่ามีเพียงคนส่วนน้อยที่สามารถเอาชนะตลาดได้ บ้างก็ชนะและพบความหมายของชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ้างก็ยังมุ่งมั่นศึกษาต่อไปและได้ผลลัพธ์ที่พอตัวหรือไม่น่าพอใจ (ติดดอยแบบไม่ต้องคอยใคร)

เราคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากกับคุณ เพราะ คุณเข้าใจดีว่าแนวทางของคุณคืออะไร 

สำหรับคุณที่เป็นสายลุยเดี่ยว มุ่งมั่น บากบั่น แต่ยังไม่สำเร็จสักที สิ่งที่จะมาช่วยคุณได้ก็คือคำแนะนำที่ช่วยให้คุณหลุดจากดอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือคำแนะนำที่เหมาะสมตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้สำหรับการลงทุนระยะยาวตามแนวทางที่คุณชื่นชอบและหลงใหล

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหน กำลังเผชิญกับความท้าทายอะไร สิ่งที่จะช่วยคุณได้ คือคู่หูด้านการลงทุนที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณในทุกอย่างก้าว ผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกัน คอยให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ

เกมทายใจ! คุณคือนักลงทุนสายไหนในโลกการลงทุน?

FINNOMENA Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายไหน เราก็จะช่วยให้เส้นทางการลงทุนของคุณไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริการนี้พิเศษสำหรับนักลงทุนผู้มีเงินพร้อมลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป หากสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลได้เลยที่ 

https://finno.me/finnomena-x-travellers-web

*คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

News Update: วัด 5 ชีพจรเศรษฐกิจจีน พบสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว นักวิเคราะห์คาด GDP Q4 ขยายแค่ 3.6% หนุนธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ย

THE OPPORTUNITY
News Update: วัด 5 ชีพจรเศรษฐกิจจีน พบสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว นักวิเคราะห์คาด GDP Q4 ขยายแค่ 3.6% หนุนธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์คาด GDP ไตรมาส 4 ของจีนที่จะรายงานในวันจันทร์หน้า (17 ม.ค.) จะเป็นการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี และอาจเป็นแรงหนุนสำคัญให้ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ผลสำรวจคาดว่า GDP ของจีนในไตรมาส 4 จะขยายตัวอยู่ที่เพียง 3.6% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2020 และคาดว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเดือน ธ.ค. ที่รายงานในวันเดียวกันจะปรับตัวลงด้วยเช่นกัน

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการตกต่ำของตลาดอสังหาฯ ​และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เพราะในปีนี้ผู้กำหนดนโยบายจีนกำลังให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

🇨🇳 5 ชีพจรเศรษฐกิจ ตัวเลขสำคัญของจีนที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า

1. วิกฤตอสังหาฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของการลงทุนด้านอสังหาฯ ปี 2021 จะลดลงเหลือ 5.2% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 โดยทั้งการลงทุนด้านอสังหาและโครงสร้างพื้นฐานที่ชะลอตัวลงอาจทำให้การเติบโตของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2020 ลดลงเหลือ 4.8%

2. การบริโภค ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคในจีนยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด ขณะที่การแพร่ระบาดของโอมิครอนช่วงปลายปีที่แล้วยิ่งทำให้ประชาชนลดการใช้จ่ายลง โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. จะชะลอตัวลง 3.8% จากปีก่อนหน้า

3. ตลาดแรงงาน จีนบรรลุเป้าหมายปี 2021 ในการเพิ่มการจ้างงานในเมืองมากกว่า 11 ล้านตำแหน่ง โดยอัตราว่างงานของจีนในเดือน ธ.ค. ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5% แต่มีข้อสังเกตว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นแย่กว่าตัวเลขที่ประกาศ เพราะตัวเลขดังกล่าวไม่ได้นับรวมแรงงานข้ามชาติที่ออกจากเมืองหรือผู้ที่ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ

4. เด็กเกิดใหม่ มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจำนวนประชากรในปี 2021 อาจหดตัวลง เนื่องจากมีการเสียชีวิตมากกว่าการเกิดเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ อัตราการเกิดในปี 2020 ยังแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยมีจำนวนการเกิดลดลงเหลือเพียง 12 ล้านคน

5. อัตราดอกเบี้ย ตลาดกำลังจับตาว่า ธนาคารกลางจีนจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในวันจันทร์หน้า (17 ม.ค.) ก่อนการรายงานตัวเลข GDP หรือไม่ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังมองว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง 1 ปี จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.95%

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-13/china-gdp-growth-to-slow-boosting-case-for-rate-cut?srnd=premium-asia&sref=e4t2werz 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

Fed จะไม่ทำอะไรค่อยเป็นค่อยไป อีกแล้ว

ประกิต สิริวัฒนเกตุ
Fed จะไม่ทำอะไรค่อยเป็นค่อยไป อีกแล้ว

แตกตื่นกันไปทั้งบาง หลังจากที่รายงานการประชุม FOMC หรือ Fed Minutes ส่งสัญญาณชัดเจนว่า Fed พร้อมใช้นโยบายตึงตัวในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที หลังจากที่ Fed ยุติโครงการซื้อคืนพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ใน มี.ค. นี้ นอกจากนั้นยังมีกรรมการบางส่วนแสดงความคิดเห็นถึงการปรับลดขนาดงบดุลภายในปี 2022 หลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Fed Minutes แง้มประตูให้เห็นแล้วว่า Fed กำลังเปลี่ยนจาก Quantitative Easing (QE) เป็น Quantitative Tightening (QT) หรือการปรับลดขนาดงบดุล

ขนาดงบดุลของ Fed ในปัจจุบันอยู่ที่ 8.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 130% หรือมากกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤติ COVID-19 การเข้าซื้อพันธบัตรและตราสารที่มีสินทรัพย์จดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของ Fed พร้อมกับการคง

อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0-0.25% ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพคล่องท่วมระบบ ส่งผลให้เกือบทุกสินทรัพย์เสี่ยงโป่งพองและปรับเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงจนกลายเป้นฟองสบู่ที่พร้อมแตกกระจุยได้ทุกเวลา

วิกฤติ COVID-19 ทำให้ Fed ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินขนาดใหญ่เพื่ออุ้มเศรษฐกิจ แต่กลายเป็นว่า Fed ใส่ลงมามากจนเกินความจำเป็น และความเกินนั้นกำลังย้อนกลับมาส่งผลร้ายต่อระบบ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า เงินเฟ้อขั้นรุนแรง (hyperinflation) ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

สภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์เสี่ยง และ Hyperinflation กำลังจะกลายเป็นหายนะทางการเงินครั้งใหญ่ของโลก และดูเหมือนว่าตอนนี้ Fed ต้องมาตามแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อเอาไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Jerome Powell ประธาน Fed ได้แถลงต่อคณะกรรมมาธิการการเงินวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า การรักษาเสถียรภาพด้านราคาถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการผลักดันเศรษฐกิจและการจ้างงานให้ขยายตัวได้ต่อไป พร้อมกับกล่าวว่าเฟดจะใช้ความพยายามในการสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ แม้จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้

เมื่อวุฒิสมาชิก Toomey แห่งเพนซิลวิเนียสอบถาม Powell เกี่ยวกับขนาดงบดุลที่กำลังเบ่งบวกอยู่ตอนนี้ ประธาน Fed ให้ความเห็นว่าขนาดงบดุลวันนี้ใหญ่กว่าเมื่อสี่หรือห้าปีทีแล้วมาก หาก Fed จะต้องดำเนินการลดขนาดงบดุลนี้ ก็จะเป็นการลดที่มีแนวโน้มใหญ่กว่าที่เคยลดครั้งใด ๆ

James Bullard ประธาน Fed สาขาเซ็นหลุยส์ ให้สัมภาษณ์ว่า มันดูสมเหตุสมผลที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. นี้ และ Fed ไม่น่าใช้เวลานานหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก สำหรับการเริ่มลดขนาดงบดุล

Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาแอตแลนต้า กล่าวว่า Fed พร้อมที่จะรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อ และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย

Esther George ประธาน Fed สาขาแคนซัส มาแนวโหด เธอบอกว่า ความต้องการของฉันคือต้องการให้ Fed เริ่มลดขนาดงบดุลให้เร็วที่ ระดับเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปี การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอีกต่อไป

จะเห็นได้ว่าท่าทีของ Fed ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และการดำเนินการเปลี่ยนนโยบายครั้งนี้ จะไม่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแบบครั้งที่ผ่านมา (2015 – 2019) โดยตลาดเริ่มรับรู้แล้วว่าในปี 2022 นี้ Fed จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 3 ครั้ง โดย Fed Fund Rate สะท้อนถึงมุมมองล่าสุดของตลาด ว่า Fed จะทำการขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้ง ขณะที่การลดขนาดงบดุล Goldman Sachs ได้ปรับร่นระยะเวลาคาดการณ์จากเดิมเริ่มลดปลายปี มาเป็น Fed จะลดขนาดงบดุลตั้งแต่ ก.ค. นี้

มองย้อนกลับไปสมัยช่วงปี 2015-2019 Fed ใช้เวลากว่าสองปีหลังจากเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2015 รวม 9 ครั้งจาก 0.00% – 0.25% มาอยู่ที่ 2.25% – 2.50% แล้วค่อยเริ่มกระบวนการทำให้งบดุลกลับสู่ภาวะปรกติ (Balance Sheet Normalization Program) ในเดือน ต.ค. 2017

โดยกระบวนการเริ่มจากการปล่อยให้ตราสารหนี้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) ที่ Fed ถือครองอยู่ครบกำหนดโดยไม่นำเงินไปลงทุนใหม่ (Reinvestment) และมีการกำหนดจำนวนดังกล่าวไว้ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับพันธบัตรรัฐบาล และ 4 พันล้านดอลลาร์ สำหรับ MBS และค่อย ๆ เร่งการปรับเพิ่มมาเป็น 3 หมื่นล้าน และ 2 หมื่นล้านตามลำดับ ก่อนจะยกเลิกเพดานดังกล่าวในเดือน มี.ค. ในปี 2019

เมื่อนับจากเดือน ก.ย. 2017 ขนาดงบดุลของ Fed ปรับลดลง 15.5% จากระดับ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ เป็น 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือน ส.ค. 2019 ก่อนที่จะปรับขึ้นอีกครั้งเป็น 8.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตามผลของการจากนโยบาย QE ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID19 จนมาถึงปัจจุบัน

สำหรับการปรับนโยบายในครั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ใช่รูปแบบค่อยเป็นไปค่อยไปแบบครั้งที่แล้ว การดูดสภาพคล่องกลับอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จะส่งผลโดยตรงมายังสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ ภาพของการโป่งพองของราคาสินทรัพย์ จะต้องแฟบลงอย่างไม่ต้องสงสัย การเก็งกำไรเพื่อหวังผลตอบแทนระยะสั้นจะทำได้ยากลำบากมากขึ้น

จากที่เคยพิมพ์เงินแจก มาครั้งนี้เจ้าภาพกำลังจะขอเงินคืน งานเลี้ยงใกล้เลิกแล้ว โต๊ะจีนโต๊ะนี้ หากลุกช้าก็เตรียมจ่ายรอบวง ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรที่จะหลงไปกระแสการลงทุนในปัจจุบัน และต้องเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดรับกับสถานการณ์สภาพคล่องตลาดหดหายที่กำลังจะขึ้นตั้งแต่ ไตรมาส 2 ของปีนี้เป็นต้นไป

ประกิต สิริวัฒนเกตุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์

แจกสไลด์ รายการ FINNOMENA LIVE – “จับตาผลประกอบการหุ้นสหรัฐฯ Sector ไหนน่าลงทุน?”

FINNOMENA

 

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ >>> https://youtu.be/Qwo9W5aHxcQ

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 14/01/2022 “เอลซัลวาดอร์ ติดดอย Bitcoin ต้นทุน $51,056 ต่อเหรียญ ขาดทุนแล้ว 14%” พร้อมสรุปเนื้อหา

THE OPPORTUNITY
FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 14/01/2022 “เอลซัลวาดอร์ ติดดอย Bitcoin ต้นทุน $51,056 ต่อเหรียญ ขาดทุนแล้ว 14%” พร้อมสรุปเนื้อหา

FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 14/01/2022

“เอลซัลวาดอร์ ติดดอย Bitcoin ต้นทุน $51,056 ต่อเหรียญ ขาดทุนแล้ว 14%”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 36,113.62 -176.70 จุด (-0.49%) S&P500 ปิดที่ 4,659.02 -67.33 จุด (-1.42%) Nasdaq 14,806.81 ปิดที่ -381.58 จุด (-2.51%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,160.30 -15.76 จุด (-0.72%) VIX index อยู่ที่ 20.31 (+15.27%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,315.90 -0.49 จุด (-0.01%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 16,031.59 +21.27 จุด (+0.13%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,201.14 -36.05 จุด (-0.50%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,563.85 จุด +12.13 จุด (+0.16%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,489.13 จุด -267.53 จุด (-0.96%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,765.92 จุด -79.66 จุด (-1.64%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,429.77 จุด +27.60 จุด (+0.11%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,680.02 จุด +1.52 จุด (+0.09%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,526.43 จุด -3.61 จุด -0.24%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 14 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,825.65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.157 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 81.78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 84.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 14 ม.ค. 2565) Bitcoin 42,700.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,264.91 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 480.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

 

Sector ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงแรงเมื่อวาน คือ กลุ่ม Technology และ Consumer Discretionary

ผลการวิจัยจากสหราชอาณาจักรพบว่าเชื้อ COVID-19 ที่ลอยอยู่ในอากาศ จะมีความชื้นต่ำลง และจะเสียความสามารถในการติดเชื้อต่อมนุษย์ในเวลาประมาณ 20 นาที

ศาลสูงของสหรัฐฯ มีคำสั่งขวางมาตรการบังคับฉีดวัคซีนหรือตรวจ COVID-19 กับลูกค้าของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ (มีพนักงาน 100 คนขึ้นไป) โดยจะบังคับฉีดได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามสถานพยาบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเท่านั้น

WHO รายงานว่าการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในแอฟริกามีโอกาสที่จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และกำลังมีอัตราการติดเชื้อคงที่และเริ่มค่อยๆ ชะลอลง ส่วนทางการจีน ยืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอย่างน้อย 1 รายที่เมืองต้าเหลียน

สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ 2.3 แสนราย สูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สาเหตุน่าจะมาจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ส่วนตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing claim) อยู่ที่ 1.56 ล้านราย ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขราคาขายส่ง (wholesale price) ประกาศออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

คณะกรรมการ FED คุณ Lael Brainard ออกมาสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด คาดว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดเดือนมีนาคมนี้ คุณ Patrick T. Harker ประธาน FED สาขาฟิลาเดลเฟีย ออกมาสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้เลย และปีนี้ควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัว Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนปี 2022 เติบโต 4.3% จาก 4.8% ส่วน World Bank คาดการณ์ GDP จีนเติบโต 5.1% ในปี 2022 โครงสร้างอัตราการเกิดของจีนในปี 2021 ลดลงต่อเนื่อง เหลือประมาณ 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนัก มองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางจีนจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ

ราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลดลง กระทบต่อประเทศเอลซัลวาดอร์ที่เข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นผลขาดทุนแล้วประมาณ -14% จากจำนวนที่ถือประมาณ 1,391 BTC ต้นทุนเฉลี่ยที่ $51,056 ต่อเหรียญ ทางมูดี้ส์ออกมาเตือนถึงตราสารหนี้ในประเทศอาจจะได้รับผลกระทบในแง่ของความน่าเชื่อถือได้

TSMC ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 กำไรเพิ่มขึ้นทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำสถิติใหม่ เพิ่มขึ้น 16% มากกว่าที่คาดการณ์ ยอดขายเพิ่มขึ้นเกิน 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ชิปเซทขาดแคลน

สายการบิน Delta Airlines ประกาศผลประกอบการทั้งรายได้ และ EPS ดีกว่าคาดการณ์

Citi Group ประกาศขายธุรกิจรายย่อย (สินเชื่อมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจเงินฝากรายย่อย) ในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ให้ UOB

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 8,158 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย

ติดตามรายการ Alpha Investor ในวัน 15 ธันวาคม พูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้น NIO รถยนต์ไฟฟ้าจากจีน

News Update: ยูโอบีเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม คาดแล้วเสร็จ ช่วง 2565 – 2567

THE OPPORTUNITY
News Update: ยูโอบีเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม คาดแล้วเสร็จ ช่วง 2565 - 2567

ธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารยูโอบี ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อย (ธุรกิจลูกค้ารายย่อย) ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม (การเสนอซื้อกิจการ) และรวมไปถึงพนักงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป การเสนอซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารยูโอบีในอาเซียน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณสี่พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และฐานลูกค้าราว 2.4 ล้านราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีรายได้ประมาณ 0.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมนี้ในครั้งเดียว การเสนอซื้อกิจการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของธนาคาร และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธนาคารยูโอบีได้ทันที

การพิจารณาข้อเสนอเงินสดสำหรับการเสนอซื้อกิจการนี้จะคำนวณจากค่าพรีเมียมรวมซึ่งเทียบเท่ากับ 915 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ บวกกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจลูกค้ารายย่อยเมื่อการโอนย้ายกิจการเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารยูโอบีจะใช้ทุนส่วนเกินของธนาคารเพื่อการเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะลดอัตราส่วนของเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Common Equity Tier 1 หรือ CET1) ของธนาคารลง 0.7% เป็น 12.8% ตามสถานะเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลกระทบต่ออัตราส่วน CET1 คาดว่าจะมีไม่มากและจะยังอยู่ภายในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

การเข้าซื้อกิจการในแต่ละประเทศจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศสิงคโปร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จระหว่างกลางปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลของกระบวนการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร ซิตี้กรุ๊ปจะทำงานร่วมกับยูโอบีและธนาคารในเครือ (รวมเรียกว่ากลุ่มธนาคารยูโอบี) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การโอนย้ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย ทั้งในส่วนของลูกค้าและพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปมีพนักงานประมาณ 5,000 คน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและทีมงานมากประสบการณ์ การเข้ามาร่วมงานกับธนาคารยูโอบีจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธนาคารยูโอบี

กลุ่มธนาคารยูโอบีพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าและพนักงานของซิตี้กรุ๊ป ซึ่งจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าของการเสนอซื้อกิจการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Credit Suisse (Singapore) Limited เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มธนาคาร ยูโอบีในการเสนอซื้อกิจการนี้ และ Allen & Overy LLP (สิงคโปร์) เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ล่าสุด กลุ่มธนาคารยูโอบี ได้มีกำหนดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันนี้ เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป

https://www.uob.co.th/investor/news/press-news/2022/news-14Jan2022.page?s_cid=uob-citigroup

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน